Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Kerstin van Tiggelen

Woensdag 13 februari 2013 verdedigt Kerstin van Tiggelen haar proefschrift Following the white rabbit. Rule users’ effects on the life cycle of holes in rules. (Het witte konijn achterna: de effecten van regelgebruikers op de levenscyclus van gaten in regels).


Regels kunnen beknellen, maar geven ook houvast. Hoe gaan professionals om met hun taken als zij geen duidelijke regels ervaren? Een actuele vraag, zeker nu steeds meer organisaties zich realiseren dat niet alles in regels is te vangen, en zelfs actiever willen sturen op waarden. Dit proefschrift voert een verkenning uit naar strategieën die professionals volgen bij het omgaan met deze problemen ('gaten') rond regels en de wijze waarop zij over deze situaties rapporteren.

De ontwikkelde classificatie Nederlandse Collectie van Gaten in Regels vormt een waardevol instrument om het gesprek over praktische werksituaties op gang te brengen. Daarnaast geven de uitkomsten van het uitgevoerde empirisch onderzoek richting aan de manier waarop organisaties deze beslisprocessen kunnen faciliteren.Contactpersoon Dorothé van Driel
Locatie Senaatszaal, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Datum 13-2-2013
Openingstijden Aanvang 12 uur precies
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met de receptie van het Academiegebouw.