Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Karin Diemel


Karin Diemel verdedigt haar proefschrift ‘Kwintessens in het handelen van leraren’.

Samenvatting

Actuele ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijsbeleid met betrekking tot passend onderwijs hebben ingrijpende gevolgen voor de onderwijspraktijk. Ze onderstrepen het belang van aandacht voor handelingsbekwaamheid van leraren bij hun afstemming op leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Een sterke nadruk op leerresultaten en op de leraar als begeleider van leerprocessen lijkt de aandacht weg te nemen van de essentie van onderwijzen, ofwel direct en adequaat handelen in onderwijssituaties vanuit een pedagogische sensitiviteit voor wat passend is. Pedagogische sensitiviteit is een lastig grijpbaar en complex begrip. Het doel van dit promotie onderzoek is om meer zicht krijgen op pedagogische sensitiviteit van leraren en het tastbaar maken van dit begrip. Hoe komt dit  tot uitdrukking en tot ontwikkeling in het denken en handelen van de leraar? 


Karin Diemel is gekomen tot vier onderscheiden deelprocessen van pedagogische sensitiviteit waarmee de onderzoeksvraag vanuit meerdere invalshoeken is onderzocht. Het onderzoek richt zich op de percepties van leraren en leerlingen middels een vragenlijst die ontwikkeld is voor deze studie. Daarnaast is onderzocht hoe pedagogische sensitiviteit van leraren tot uitdrukking komt in klassensituaties, hetgeen is uitgewerkt in drie casussen. Verder is de ontwikkeling van pedagogische sensitiviteit van leraren onderzocht tijdens een  professionaliseringsprogramma, dat ontwikkeld is voor de studie. Bij het onderzoek zijn leraren en hun leerlingen uit het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs betrokken.


Karin Diemel is orthopedagoge en docente aan de Hogeschool Fontys OSO.  

Contactpersoon Pedel Dorothé van Driel
Locatie Senaatszaal, Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein, Utrecht
Datum 11-3-2019
Openingstijden Aanvang 12.30 uur precies.