Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Kara Vloet

Kara Vloet verdedigt haar proefschrift Professionele identiteitsontwikkeling van leraren als dialogisch proces. Promotor is W. Veugelers.


Het proefschrift is een narratieve studie in een masteropleiding in speciale onderwijszorg en loopbaanbegeleiding van leerlingen


Samenvatting
Hoe ontwikkelen ervaren leraren hun professionele identiteit? In deze studie in een opleidingspraktijk voor speciale onderwijszorg staan twee vragen centraal. Wat is de professionele identiteit van ervaren leraren en in welke componenten kan deze uiteengelegd worden? Op welke wijze ontwikkelen ervaren leraren hun professionele identiteit als verhaal en waarin manifesteert zich dat?


Identiteit wordt opgevat als een verhaal-in-wording en een compositie met diverse ik-posities. Leraren reflecteerden op betekenisvolle ervaringen uit hun onderwijspraktijk, opleiding en levensloopbaan. De analyse geeft zicht op hun motivatie, taakopvatting en zelfbeeld en ontvouwt drie dominante thema’s in hun verhalen:

'Tussen zorg en ontwikkeling’ in begeleiding van leerlingen;
‘Tussen erkenning en autonomie’ in hun beroepspraktijk;
‘Tussen levensthema en maatschappelijke positionering’ in hun loopbaan.
Het onderzoek laat zien hoe leraren hun professionele identiteit als meerstemmig zelfverhaal ontwikkelen in dialoog met zichzelf en met hun beroepscontext.

Kara Vloet is werkzaam als docent/onderzoeker in het hbo. Opgeleid als persoonlijkheids- en onderwijspsycholoog heeft zij veel ervaring in professionalisering en onderzoek rond onderwijsvraagstukken, diversiteit en loopbaanbegeleiding. Dit boek biedt zicht op een narratieve dialogische methode voor professionele ontwikkeling die breed inzetbaar is in diverse settings.
Contactpersoon Dorothé van Driel
Locatie Senaatszaal, Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein, Utrecht
Datum 21-9-2015
Openingstijden 12.30 uur precies
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja