Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Jocelyn Meesters


Op 22 januari verdedigt Jocelyn Meesters het proefschrift Room for growing up. Youth and the significance of the informal world.


Het proefschrift Ruimte voor opgroeien, jongeren en het belang van de informele wereld doet verslag van een kwalitatieve studie naar jongeren tussen de 10 en 21 jaar en gaat in op de betekenis die jongeren geven aan hun informele wereld. Deze wereld kan opgevat worden als de ongeorganiseerde vrije tijd die jongeren doorbrengen thuis of op straat en in de virtuele wereld waar ze online actief zijn. Jongeren brengen er veel tijd door en hiermee is de informele wereld medebepalend voor het opgroeiklimaat. Het onderzoek is verricht in Nijmegen. In totaal participeerden 178 jongeren in het onderzoek. Als belangrijkste narratieven kwamen naar voren; het belang van de virtuele ruimte (altijd voor je vrienden en familie bereikbaar zijn), de behoefte aan ruimte (jongeren zijn vaak 'de weggestuurden' in woonwijken) en het verlangen naar vertrouwen, vertrouwen van volwassenen en ook van vrienden. 


Joos Meesters is docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Contactpersoon Pedel (Maya Swaans)
Locatie Senaatszaal, Academiegebouw
Datum 22-1-2018
Openingstijden Aanvang 10.30 uur precies.