Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Huub Purmer

Huub Purmer verdedigt het proefschrift De magie van meedoen. Een exploratief onderzoek naar de rol van leiderschap en zingeving in grassroots innovations: scheppen van transformatieve ruimtes.

Promotoren: Prof. dr. Joke van Saane, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, en Prof. dr. Maarten Verkerk, Maastricht University, Maastricht

Samenvatting

Huub Purmer voerde een verkennend onderzoek uit naar de rol van leiderschap en zingeving in de context van grassroots innovations voor duurzame ontwikkeling. Grassroots innovations zijn als burgerbeweging een relatief nieuw fenomeen. Ze onderscheiden zich van de meer klassieke burgerinitiatieven door de focus op duurzame innovatie en bestaan uit een netwerk van actieve deelnemers die vernieuwende antwoorden proberen te vinden op lokale uitdagingen. Doordat grassroots innovations in hun activiteiten alternatieve strategieën weten te ontwikkelen die bijdragen aan een duurzame en sociale verandering zijn zij producenten van actie én kennis en kunde. Ze kenmerken zich door een open karakter, een sterke gedeelde besluitvorming en leiders die opereren in een open systeem van betrokkenheid. Dit alles binnen een structuur die, in tegenstelling tot de reguliere top-downcontext, nadrukkelijk bottom-up is. 


Huub verdiepte zich in het bijzonder in twee casestudy’s, Quartier Laak en Sunday Assembly Utrecht. Quartier Laak is een initiatief van sociaal betrokken professionals geweest die het stadsdeel Laak in Den Haag wilden verduurzamen, verfraaien en sociaal-economisch versterken. De Sunday Assembly is een maandelijks platform voor wetenschap, comedy, live-muziek, persoonlijke verhalen, taart en vrijwilligerswerk. Huub ontdekte dat de rol van leiderschap en zingeving zich bij deze initiatieven manifesteerde in het ‘scheppen van transformatieve ruimtes’. Er ontstond ruimte om te veranderen, zowel op wijkniveau als op persoonlijk vlak. Processen van leiderschap en zingeving spelen volgens hem een cruciale rol in grassroots innovations. Ze worden zichtbaar in een co-creatieve dynamiek, het creëren van een inclusieve omgeving en het werken met narratieven. Leiderschap en zingeving worden effectief als het lukt een inclusieve omgeving te scheppen waarin de leden van de gemeenschap zich thuis voelen en waar zij hun (sociale) identiteit ten volle kunnen verwerkelijken en ontplooien.


Foto door: Quintin van der Blonk Contactpersoon Pedel Yamit Gutman
Locatie Geertekerk, Utrecht
E-mail pedel@uvh.nl
Datum 7-12-2023
Openingstijden Aanvang om 14 uur precies