Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Helma de Keijzer

Op maandag 4 oktober om 10.00 uur verdedigt Helma de Keijzer haar proefschrift Moral learning of teachers: disclosing, exploring and developing frames of reference.

Promotoren: prof. dr. Wiel Veugelers en prof. dr. Gaby Jacobs. Co-promotor: dr. Jacqueline van Swet.

Samenvatting

In professionaliseringsprogramma’s voor leraren is er nog weinig aandacht voor de morele betekenis van het onderwijs. De dagelijkse onderwijspraktijk zit echter vol met morele afwegingen waarin leraren moeten beslissen wat goed is om te doen en waarop geen eenduidig antwoord mogelijk is. Leraren zullen steeds in het moment deze afwegingen moeten maken waarbij zij zich baseren op hun eigen referentiekaders. Deze referentiekaders zijn veelal impliciet en worden daardoor onvoldoende kritisch doordacht en bediscussieerd op de betekenis ervan voor leerlingen. 


Het proefschrift van Helma de Keijzer heeft als doel om meer zicht te krijgen hoe de referentiekaders van leraren – bestaande uit morele waarden en opvattingen – inzichtelijk kunnen worden gemaakt, hoe deze kunnen worden onderzocht op hun betekenis ervan voor leerlingen en hoe referentiekaders zich ontwikkelen door reflectie en dialoog met collega’s. Voor dit promotieonderzoek heeft zij een op waarden gerichte leerbenadering ontworpen en een dialogische gespreksvorm ontwikkeld. De onderzoeksvraag heeft zij in diverse deelstudies onderzocht. 


Bij het onderzoek zijn leraren en leraar-coaches uit het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs betrokken.


Helma de Keijzer werkt als docent Master Educational Needs bij Fontys Hogescholen OSO.Contactpersoon Yamit Gutman, pedel
Locatie Academiegebouw, Domplein Utrecht
E-mail pedel@uvh.nl
Datum 4-10-2021
Openingstijden Aanvang 10.00 uur