Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Hanne Laceulle

Hanne Laceulle verdedigt haar proefschrift Becoming who you are. Aging, self-realization and cultural narratives about later life. (Worden wie je bent. Ouder worden, zelfverwerkelijking en culturele narratieven over de tweede levenshelft).

>Lees het nieuwsbericht.


Contactpersoon Dorothé van Driel (pedel)
Locatie Senaatszaal, Academiegebouw UU, Domplen 29, Utrecht
Datum 6-12-2016
Openingstijden 10.30 uur precies
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met de receptie.