Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Eric van de Luijtgaarden

Eric van de Luijtgaarden verdedigt zijn proefschrift Preventive law, aanzet tot normatieve professionalisering in de opleiding van juristen.

Eric van de Luijtgaarden onderzocht hoe normatieve reflexiviteit in juridische opleidingen bevorderd kan worden. In het eerste deel van zijn proefschrift beschrijft hij de verschillende normatieve visies op juridische opleidingen, waarna hij de samenleving en de positie van juristen en het recht daarin analyseert. De samenleving blijkt steeds complexer te worden en trends als juridisering en horizontalisering voeren de boventoon. Dit doet een groter appèl op juristen en maakt het belang van hun opleiding des te groter.

Vervolgens gaat van de Luijtgaarden dieper in op twee, -voor het recht vernieuwende- stromingen: de theorie en praktijk van normatieve professionalisering, en de theorie en praktijk van preventive law. Hij bekijkt hoe deze een rol kunnen spelen in mogelijke vernieuwingen in juridische opleidingen. De auteur brengt ze samen in een praktische aanzet tot vernieuwing van de juridische opleiding aan Zuyd Hogeschool.

Het onderzoek beschrijft het spanningsveld tussen de eisen die aan juridisch opleiden worden gesteld en de ideeën die vanuit de vernieuwingsbeweging preventive law kunnen worden geformuleerd. Het combineert een theoretische analyse en een praktijkgerichte toepassing en is daarmee een bijdrage aan de theorie en praktijk van normatieve professionalisering.

Eric van de Luijtgaarden (1963) studeerde rechten en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft 30 jaar ervaring in het (juridisch) onderwijs in binnen en buitenland gecombineerd met werken in de (juridische) praktijk. Momenteel is hij lector recht aan Zuyd Hogeschool Sittard en zelfstandig adviseur proactive law.

Contactpersoon Dorothé van Driel (pedel)
Locatie Academiegebouw, Universiteit Utrecht, Domplein 29, Utrecht
Datum 20-1-2017
Openingstijden 10.30 uur precies