Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Dennis van Gorp

Op woensdag 20 oktober om 16.15 uur gaat Dennis van Gorp promoveren. De titel van zijn proefschrift luidt: Multiple sclerose en arbeidsparticipatie.

Samenvatting

Multiple sclerose (MS) is een chronische ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast. Onderzoek toont aan dat een groot aantal mensen met MS na het krijgen van de diagnose niet in staat is om werk te behouden. Zowel vanuit persoonlijk als vanuit maatschappelijk oogpunt is het kunnen participeren in de arbeidsmarkt belangrijk. In de literatuur worden meerdere factoren in verband gebracht met arbeidsparticipatie bij MS. Het primaire doel van dit proefschrift is om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen (neuro)cognitieve functies en arbeidsparticipatie. Het secundaire doel is om meer licht te werpen op de persoonlijke overwegingen en de betekenis van werk in het dagelijks leven van personen met MS. Zo geeft het onderzoek inzicht in de vele factoren die een rol spelen bij duurzame inzetbaarheid.  Contactpersoon Yamit Gutman, pedel
Locatie Academiegebouw, Domplein Utrecht
Website https://live.starleaf.com/ODQxMDg6ODAxNzE4
E-mail pedel@uvh.nl
Datum 20-10-2021
Openingstijden Aanvang 16.15 uur