Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Coby Nell


Coby Nell verdedigt 24 oktober haar proefschrift Organiseren in meervoudige perspectieven. Recht doen aan sociaal werk in de wijk aan de Universiteit voor Humanistiek.

Korte samenvatting

Het organiseren van sociaal werk in de wijk


Professionals in het sociale domein werken in een ingewikkelde context. Aan de ene kant hebben ze te maken met allerlei regels en beroepsvoorschriften, aan de andere kant is het mensenwerk dat een beroep doet op wisselende disciplines en rollen. Hoe kun je hiermee rekening houden in de organisatie van dit werk? Op 24 oktober verdedigt Coby Nell proefschrift Organiseren in meervoudige perspectieven. Recht doen aan sociaal werk in de wijk aan de Universiteit voor Humanistiek. 


In haar onderzoek belicht Coby Nell vragen die zich voordoen bij het organiseren van het werk van professionals. Centraal staat het project ‘Sociaal werk in de wijk’. Ze verkent de zogenaamde boven- en onderstroom, en heeft hierbij in het bijzonder aandacht voor bedrijfsmatig werken, betekenisvolle waarden en interactieve samenwerking. Met de bovenstroom bedoelt ze de betekenis van regels, (beroeps)voorschriften, verantwoordingsvormen, het faciliteren van overleg en continue bijscholing. 


In de onderstroom belicht ze de fijngevoeligheid van professionals, een antenne en juiste toonzetting die mensen weet te raken en bemoedigen. Hierbij komt naar voren dat specialisten en generalisten cross-disciplinair samenwerken aan ingewikkelde vraagstukken in levendige organisatievormen, waarbij rollen - ook van die van leidinggevenden voortdurend veranderen. 


Zo krijgen we een indruk van de binnen- en buitenkant van professioneel werk dat is gebaseerd op vakmanschap en kunstmanschap. Het belichten van de veelzijdige kanten in het werk van professionals vergt een actieve inzet. Recht doen aan dit interactieve mensenwerk betekent organiseren in meervoudige perspectieven, aldus Coby Nell. 


Coby Nell (1964) heeft in de zorg, welzijn en onderwijs in ruim dertig jaar een brede ervaring opgedaan. Aanvankelijk werkte ze als sociaal werker. Na ruim vijftien jaar maakte ze de overstap naar functies in beleid en management. Naast het werk volgde ze masterstudies in Gezondheidswetenschappen (Universiteit Maastricht, 1998) en Verandermanagement (Sioo, 2010).Contactpersoon Jannemarie van den Brand (pedel)
Locatie Senaatszaal, Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29, Utrecht
Datum 24-10-2019
Openingstijden Aanvang 12.30 uur precies