Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Chantal Sluijsmans


Chantal Sluijsmans verdedigt haar proefschrift Spanningsvol verbinden in een ziekenhuis. Menslievende zorg stimuleren door normatieve professionalisering.


Samenvatting

“Bij ons gaat het om (de zorg voor) deze concrete persoon, bij het management gaat het alleen om het geld.” Als geestelijk verzorger in een ziekenhuis hoorde Chantal Sluijsmans deze uitspraak met grote regelmaat in de gesprekken tussen verpleegkundigen onderling. Ze realiseerde zich dat de kloof tussen management en verpleging menslievende zorg niet bevordert. Een dergelijke uitspraak motiveert geen van beide partijen om in beweging te komen en te werken aan meer verbinding.


Als geestelijk verzorger stelt zij het gebrek aan verbinding tussen verpleegkundigen en management in een ziekenhuis aan de orde. In dat kader begeleidt ze een dialogisch leerproces met verpleegkundigen en managers waarin gewerkt wordt aan spanningsvolle verbinding. Bij spanningsvolle verbinding gaat het bijvoorbeeld om meer verbinding tussen mensen in verschillende lagen van het ziekenhuis, maar ook tussen financiële kaders, managementdenken en de door verpleegkundigen gehanteerde zorglogica. In dit leerproces worden verpleegkundigen en managers in staat gesteld op hun professionele handelen te reflecteren, hun motivatie te herijken en te werken aan spanningsvolle verbindingen die menslievende zorg bevorderen. 


Met behulp van reflecties op dit leerproces en bijdragen vanuit verschillende theoretische perspectieven, met name zorgethiek, kritische organisatietheorie en genderstudies, worden de begrippen “spanningsvol verbinden” en “menslievende zorg” verdiept. 


Met haar onderzoek vraagt Sluijsmans aandacht voor een vorm van organisatie-ontwikkeling waarbij organisatiebrede moreel geladen vragen, zoals het gebrek aan verbinding tussen verpleegkundigen en managers, in bewerking worden genomen via dialogische leerprocessen. Geestelijk verzorgers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van menslievende zorg organisatiebreed. Zij kunnen namelijk dergelijke leerprocessen begeleiden. Zo kan de bezielende onderstroom van de zorgorganisatie, die zorg tot menslievende zorg maakt, gevoed worden.Contactpersoon Jannemarie van den Brand (pedel)
Locatie Senaatszaal Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein, Utrecht
Datum 9-3-2018
Openingstijden Aanvang 10.30 uur precies