Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Carla Kolner over preventie in de publieke gezondheidszorg


Donderdag 11 juli verdedigt Carla Kolner het proefschrift met als titel Rechtvaardige Preventie - Op het snijvlak van de publieke gezondheidszorg en het sociaal domein

Promotor: prof. dr. Arjan Braam

Samenvatting

Hoe kunnen preventiebeleid en preventieve praktijken in de toekomst meer ten goede kunnen komen van mensen van wie de gezondheid kwetsbaar is en de kwaliteit van leven onder druk staat? Deze vraag onderzocht Carla Kolner. Het rapport van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid uit 2018, waarin werd aangetoond dat mensen die het juist echt nodig hebben onvoldoende worden bereikt door preventie-inspanningen, gaf haar als het ware het juiste zetje voor haar zoektocht. In deze PhD thesis raadpleegt ze en verbindt ze verschillende wetenschapsgebieden en domeinen alsook wetenschap, beleid en praktijk en reflecteert zij daar kritisch op vanuit het oogpunt van preventie, sociale gelijkheid en gelijke kansen voor gezondheid (‘health and social equity’). 


Aan de orde in haar monografie komen onder andere: de geschiedenis van de public health (theorie), de ethiek en filosofie, de normatieve professionalisering en de geschiedenis en theorie van het sociaal werk. Elk hoofdstuk heeft eigen inhoudelijke invalshoek waarin preventie of preventiebeleid centraal staat. Een empirisch narratief onderzoek dat ze tijdens de coronapandemie, met collega’s van de Corona Gedragsunit van het RIVM, uitvoerde in de jaren 2020-2022, verbindt de wetenschapsgebieden en geeft letterlijk verhalend ‘beeld’ en inhoud aan haar overstijgend pleidooi voor Rechtvaardige Preventie. Carla concludeert aan het einde van haar thesis dat preventie voor mensen die om sociaal-economische redenen kwetsbaar zijn een eigen taal en vocabulaire nodig heeft. Het begrip Rechtvaardige Preventie wordt door haar vertaald in een stevige definitie en in zeven ‘richtingwijzers’ voor professionals en beleidsmakers die werk willen maken van preventie in de publieke gezondheidszorg en het sociaal domein.
Contactpersoon Yamit Gutman, pedel
Locatie Geertekerk, Utrecht
E-mail pedel@uvh.nl
Datum 11-7-2024
Openingstijden aanvang 15 uur precies