Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Antoinette Bolscher

Op 29 oktober verdedigt Antoinette Bolscher haar proefschrift 'Goed samenwerken in moreel ecologisch perspectief. Een bijdrage aan normatieve professionalisering in de ouderenzorg.'


Wat is goede samenwerking, en dan goed in morele zin? In haar onderzoek verkende Antoinette Bolscher deze vraag vanuit het discours van normatieve professionalisering en het domein van de ouderenzorg. Ze ontwikkelde een zogenaamd moreel ecologisch perspectief, om vervolgens vanuit dit perspectief goed samenwerken in de praktijk te beschrijven. Het moreel ecologisch perspectief geeft de woorden om beter vat te krijgen op de morele vragen, spanningen en dilemma’s in de samenwerking tussen mensen.


Samenwerking betekent het moeten omgaan met verschillen, spanningen en dilemma’s. Over samenwerking is veel gezegd en geschreven. Maar wat is goede samenwerking, en dan goed in morele zin? En wat kan bijdragen aan moreel goede samenwerking? In dit onderzoek wordt deze vraag verkend vanuit het discours van normatieve professionalisering en het domein van de ouderenzorg.

Vanuit theoretisch-filosofische bronnen is eerst een moreel ecologisch perspectief ontwikkeld. Vervolgens wordt de lezer meegenomen in de zoektocht van de onderzoeker om vanuit dit perspectief goed samenwerken in de praktijk te beschrijven, begrijpen én eraan bij te dragen. Het moreel ecologisch perspectief blijkt taal en inzichten te bieden voor het zicht krijgen op en omgaan met morele vragen, spanningen en dilemma’s in samenwerking. Wat ongrijpbaar lijkt maar wel wordt ervaren, krijgt taal. Daarmee biedt het onderzoek inzichten in en hulpbronnen voor samenwerkingsprocessen voor zowel begeleiders als directbetrokkenen.


Antoinette Bolscher is opgeleid als verpleegkundige en jurist. Zij heeft jarenlang diverse functies in de ouderenzorg bekleed. Sinds 2007 werkt zij als zelfstandige. Ze begeleidt en onderzoekt uiteenlopende trajecten gericht op verbeteren en vernieuwen van de (ouderen)zorg. 


Het boek wordt uitgegeven bij Uitgeverij Eburon.Contactpersoon Jannemarie van den Brand (pedel)
Locatie Senaatszaal, Academiegebouw, Domplein 4, Utrecht
Datum 29-10-2018
Openingstijden Aanvang 10.30 uur precies.
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja