Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Proefcollege bachelor Humanistiek 24 februari 2016

Om je goed te oriënteren op de studie kun je een of meer oriëntatiecolleges bijwonen. In een groep van minimaal tien en maximaal vijfentwintig personen krijg je studievoorlichting door de studieadviseur van de UvH en geeft een van onze docenten een college.

Dit proefcollege is voor diegenen die interesse hebben in de bachelor Humanistiek.

Programma
Vanaf 10.00 uur Inloop
10.30 - 11.30 uur Studievoorlichting door studieadviseur Inge-Marlies Bulsink
11.30 - 13.00 uur College door dr. Wander van der Vaart, Universitair hoofddocent onderzoeksmethodologie

Het hoofdthema van het college is survey-onderzoek. Daarbinnen zal Van der Vaart specifiek op enkele onderwerpen ingaan (de rol van theorie, steekproef, vragenlijst) en over de rol van onderzoeksmethoden in de studie Humanistiek.Contactpersoon Esther de Man
Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Datum 24-2-2016
Openingstijden 10.30 - 13.00 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met de receptie, 030 2390100