Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Proefcollege bachelor 7 april

Om je goed te oriënteren op de studie kun je een of meer oriëntatiecolleges bijwonen. In een groep van minimaal tien personen krijg je studievoorlichting door de studieadviseur van de UvH en geeft een van onze docenten een college. Dit proefcollege voor de bachelor Humanistiek wordt gegeven door Lotte Huijing.

Programma
09.30 - 10.30 uur Voorlichting over de studie door studie-adviseur Inge-Marlies Bulsink
10.30 - 12.15 uur College door drs. Lotte Huijing, docent Praktische Humanistiek in het bijzonder Groepsdynamica en Presenteren

Contactpersoon Esther de Man
Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Datum 7-4-2016
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neem even contact op met de receptie, 030 2390100