Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Oriëntatiecollege bachelor 21 januari 2015

Om je goed te oriënteren op de studie kun je een of meer oriëntatiecolleges bijwonen. In een groep van minimaal tien en maximaal vijfentwintig personen krijg je studievoorlichting door de studieadviseur van de UvH en geeft een van onze docenten een college.


Dit proefcollege is voor diegenen die interesse hebben in de bachelor Humanistiek.


Programma

12.30 - 13.30 uur Voorlichting over de studie door studieadviseur drs. Roy Jansen

13.30 - 15.15 uur College door drs. Bianca Lugten, docent existentiële en kennisinhoudelijke reflectievaardigheden.Contactpersoon Esther de Man
Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Datum 21-1-2015
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met de receptie: 030 2390100