Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Oratie prof. dr. Sawitri Saharso

Prof. dr. Sawitri Saharso, persoonlijk hoogleraar Burgerschap en Morele Diversiteit aan de Universiteit voor Humanistiek aanvaardt vrijdag 27 oktober 2017 haar ambt door het uitspreken van haar inaugurele rede Gloedvol samenleven in morele diversiteit.

De plechtigheid begint om 15.45 uur in de Pieterskerk, Pieterskerkhof 5 te Utrecht. Aansluitend is er een receptie in de kantine van de Universiteit voor Humanistiek.


Vanaf 16.30 uur is de rede beschikbaar op deze website.


Samenvatting
Bijna de helft van de autochtone Nederlanders gelooft dat de verschillende culturen en religies in Nederland niet vreedzaam met elkaar kunnen samenleven vanwege verschillen in waarden. Hoe kunnen we met deze waardenverschillen omgaan? Sawitri Saharso bespreekt in haar oratie wat er moet gebeuren om goed samen te leven in morele diversiteit. 


In haar oratie betoogt Sawitri Saharso dat de overheid voor dit samenleven de randvoorwaarden kan scheppen met meer zorgzaam en inclusief beleid, maar dat goed samenleven in morele diversiteit ook vraagt om burgers die compassie hebben met elkaar, en in staat zijn om over het eigen zelfbetrokken perspectief heen te zien zonder afstand te nemen van de eigen zienswijze. 

Prof.dr. Sawitri Saharso is socioloog en persoonlijk hoogleraar Burgerschap en Morele Diversiteit aan de Universiteit voor Humanistiek en universitair hoofddocent bij de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit. Eerder was zij onder meer bijzonder hoogleraar Intercultureel Bestuur bij de vakgroep Bestuurskunde van de Universiteit Twente en gasthoogleraar Democracy and Difference in Europe bij de vakgroep Politicologie van de Universiteit Wenen. Zij is hoofdredacteur van het tijdschrift Comparative Migration Studies. Zij heeft veel gepubliceerd over migratie, gender en waardenconflict.Contactpersoon D. van Driel, pedel (d.vandriel@uvh.nl)
Locatie Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, Utrecht
Datum 27-10-2017
Openingstijden Aanvang stipt om 15.45 uur
Toegangsprijzen De oratie is vrij toegankelijk.