Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Oratie prof. dr. Annika Smit over weerbaarheid bij de politie


Hoe worden en blijven politiemensen weerbaar? Deze vragen staan centraal in de oratie van prof. dr. Annika Smit op 23 juni.  Politiemensen moeten doortastend optreden en zichzelf beschermen tegen de impact van ingrijpende confrontaties met burgers. Tegelijkertijd moeten ze zich voor diezelfde burgers openstellen om te bepalen hoe zij van betekenis kunnen zijn. Bovendien staan politiemensen voor de opgave om zelf als mens gezond te blijven functioneren. De politie zet een menselijk vermogen in, dat verscholen blijft achter het (spreekwoordelijke) uniform en nog onderbelicht is. Hiervoor is onderzoek nodig dat van wetenschappers vraagt om te reflecteren op hun eigen verborgen vermogen.


Annika Smit is bijzonder hoogleraar ‘Weerbaarheid bij de politie’ aan de Universiteit voor Humanistiek en lector Weerbaarheid aan de Politieacademie. De leerstoel is ingesteld door de politie. De Politieacademie en de Universiteit voor Humanistiek beogen samen onderzoek uit te voeren dat bijdraagt aan een weerbare politie.


Lees ook: 

Annika Smit: ‘Weerbaarheid bij politiemensen komt onder druk als identiteit en zingeving in het geding zijn’
De oratie vindt plaats in de Pieterskerk, Pieterskerkhof 3, Utrecht van 16.00 tot 17.00 uur. 

Cortège

Hoogleraren zijn van harte welkom om (in eigen toga) in het  cortège mee te lopen. Zij worden uiterlijk om 15.45 uur in de Pieterskerk verwacht (achteringang Pieterskerkhof 5). Graag aanmelden voor het cortège via: pedel@uvh.nl. 

Opname

De oratie is opgenomen:

Oratie prof. dr. Annika Smit - YouTube


Oratie boek PDF-bestandOnderzoek politie weerbaarheidContactpersoon Yamit Gutman, pedel@uvh.nl
Locatie Pieterskerk, Pieterskerkhof, Utrecht
Website https://youtu.be/bWwzIHgf9KI
E-mail pedel@uvh.nl
Datum 23-6-2022
Openingstijden Aanvang precies 16.00 uur
Einde: 17.00 uur
Na afloop is er gelegenheid tot feliciteren in de (tuin van) de nabijgelegen Universiteit voor Humanistiek