Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Openbare onderzoeksbijeenkomst met Joan Tronto

Op vrijdag 16 januari a.s. belegt de themagroep Zorgethiek en Beleid een openbare onderzoeksbijeenkomst met de Amerikaanse politicologe en zorgethische pionier Joan Tronto. Zij is tevens eredoctor van de Universiteit voor Humanistiek.

Eredoctor Joan Tronto is bekend vanwege haar politiek-theoretische werk in de zorgethiek. Zorgen is een praktijk die mede de samenleving opbouwt. Desalniettemin staan verantwoordelijkheden voor zorg niet centraal op de politieke agenda, zo betoogt zij in haar recente boek Caring Democracy. Markets, Equality, and Justice (2013). Verder denkend in deze lijn wordt tijdens deze studiesessie gesproken over politiek die geen oog heeft voor afhankelijkheden, kwetsbaarheid, afgeleide kwetsbaarheid van zorgverleners en relationele autonomie.

Ter voorbereiding wordt van de deelnemers gevraagd een vooraf toegestuurde tekst te bestuderen, die de basis vormt voor de discussie. Joan Tronto zal een inleiding houden, daarna stellen enkele studenten vragen aan haar, gevolgd door discussie met de zaal.

De sessie is interactief, de voertaal is Engels.

Deelname is gratis, maximum aantal deelnemers is 60. Aanmelden is verplicht: Stuur een mailtje aan dirk.debaat@student.uvh.nl

Koffie en thee kan iedereen zelf aanschaffen in de kantine van de UvH.

Programme
09.30  Everybody comes in and enjoys coffee and tea
10.00  Welcome by Gerty Lensvelt, rector of UvH
10.05  Introduction of the study session by Inge van Nistelrooij
10.10  Lecture / presentation of Joan Tronto
10.40  Time for questions for clarification
10.50  First presentation of a research question by a student
10.55  Response by Joan Tronto followed by a plenary discussion on this first question
11.15  Short break
11.30  Second presentation of a research question by a student
11.35  Response by Tronto followed by a plenary discussion on this second question
12.00  Third presentation of a research question by a student
12.05  Response by Tronto followed by a plenary discussion on this third question
12.20  'Round up' of the debate.
12.30  End of the study session​Contactpersoon Dirk de Baat en Inge van Nistelrooij
Locatie UvH, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht Lokaal 0.38
Datum 16-1-2015
Openingstijden 10.00 - 12.30 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met de receptie: 030 2390100
Toegangsprijzen Gratis. Aanmelding verplicht bij dirk.debaat@student.uvh.nl