Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderzoeksforum Geestelijke Verzorging

De commissie wetenschap van de VGVZ/SKGV organiseert deze vrijdagmiddag voor de derde maal een onderzoeksforum over geestelijke verzorging, onder leiding van hoogleraar Carlo Leget. Het onderzoeksforum is bedoeld voor (aankomende) promovendi en mensen die geinteresserd zijn in onderzoek in relatie tot geestelijke verzorging.

Telkens krijgen drie promovendi, die in verschillende fasen van hun onderzoek zijn, de gelegenheid om een presentatie te houden. Deze middag zijn dat:

  • Benita Spronck, die kort geleden begonnen is met een studie over tragiek en moreel beraad
  • Suzan Willemse, die al wat langer onderzoek doet naar geestelijke verzorging op de IC 
  • Beate Giebner die in september gepromoveerd is op een studie over de ontvankelijkheid van zorgverleners in patiëntencontacten.

    Op de middag worden aan de hand van presentaties ervaringen en tips uitgewisseld, maar ook inhoudelijk gediscussieerd over de verdere ontwikkeling van geestelijke verzorging als vakgebied en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan.

    Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

    Wel aanmelden bij Antoinette de Bruin: a.debruin@uvh.nl


van 13.00-16.00 op de UvH in Utrecht (Kromme Nieuwegracht 29 in Utrecht)Contactpersoon Antionette de Bruin
Locatie Universiteit voor Humanistiek Kromme Nieuwegracht 29 Utrecht
Datum 4-12-2015
Openingstijden 13.00 - 16.00 uur