Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nieuwe preken in de Maand van de Filosofie

In het kader van de Maand van de Filosofie, thema Schuld en Boete, organiseert het Utrechts platform House of Commons een serie Nieuwe Preken over de waarde van kunst en wetenschap. Met o.a de jonge Britse filosoof Jules Evans die de bestseller Filosofie voor het leven schreef, Joost Zwagerman en UvH- hoogleraren Joep Dohmen en Carlo Leget.

Het thema Schuld en Boete zorgt in deze tijd van economische recessie voor veel debat. De excessen in de bancaire wereld, het al dan niet wegwerken van de overheidsschuld ten behoeve van de Europese begrotingsafspraken en niet in de laatste plaats de toenemende persoonlijke schulden bij Nederlandse burgers, stellen niet alleen vragen aan ons economisch systeem maar vooral ook over de manier waarop we met elkaar zinvol en betaalbaar kunnen samenleven. Kunnen kunst en filosofie ons wellicht nieuwe antwoorden geven?

In de maand April agendeert het Utrechtse platform House of Commons i.s.m. de Universiteit voor Humanistiek, Vlaams-Nederlands Huis deBuren, In de Houten Broek en LUCY, zwervend podium voor kunst, elke zondagmiddag, een serie Nieuwe Preken in de buurkerken in Utrecht. 

 

(s)Preker van (inter)nationale allure gaan op basis van inzichten uit filosofie, levenskunst en humaniora de crises te lijf!

Programma

Zondag 7 april:  Schuld, Zinvragen & Vertrouwen, door Carlo Leget  (Universiteit voor Humanistiek)
Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
17.00-18.15 uur

Carlo Leget is hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek & bijzonder hoogleraar op het gebied van ethische en spirituele vragen in relatie tot de palliatieve zorg in hospices. Recent schreef hij Ruimte om te sterven, een praktisch boek, bedoeld om stil te staan bij levensvragen en keuzes bij ziekte, als er weinig hoop op genezing is. Het boek is vooral geschreven voor zieken en naasten als zorgverleners maar Leget biedt door zijn intelligente visie op onze omgang met lijden, afscheid nemen, schuld, zinvragen en vertrouwen ook zinvolle handvatten voor een maatschappij die in toenemende mate gedomineerd lijkt door wantrouwen.
 
Zondag 14 april: God is een plot. Het geloof in de moderne kunst, door Joost Zwagerman
(Verplicht aanmelden)
Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht
17.00-18.15 uur
In zijn nieuwste boek Kennis is geluk.Nieuwe omzwervingen in de kunst richt schrijver, essayist, en tv-gast Joost Zwagerman zich op de manier waarop kennis over kunst ons kan voeden met nieuwe inzichten en kennis, maar zeker ook met een zinvol en gelukkiger bestaan.


Zondag: 21 april: Tegen de Onverschilligheid door Joep Dohmen  (Universiteit voor Humanistiek)
Catharijneconvent
16.00- 17.00 uur
Voorafgaand kunnen mensen een rondleiding volgen door de nieuwe tentoonstelling 'Goddelijke inspiratie. Russische ikonen ontmoeten westerse kunst'. Start rondleiding: 14.45 uur. Aanmelden verplicht.

Joep Dohmen is hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij is auteur van onder meer Tegen de onverschilligheid, Brief aan een middelmatige man, De kunst van het ouder worden en Over levenskunst. Filosoof Dohmen is als geen ander in staat om ons juist in deze tijden van crises op basis van inzichten uit filosofie en levenskunst richting te geven aan een zinvolle toekomst.

Zondag: 28 april: Filosofie voor het leven, door Jules Evans
Pieterskerk Utrecht, Pieterskerkhof 5, Utrecht
17.00-18.15 uur
De internationaal vermaarde filosoof Jules Evans zal deze reeks preken afsluiten met een korte samenvatting van zijn fantastische werk Philosophy of life. In deze publicatie schetst hij hoe de kunsten en humaniora de publieke opinie kunnen beïnvloeden maar zeker ook hoe je als mens jezelf kunt voeden met inspirerende gedachten en verbeeldingen!Na afloop van de preek van Jules Evans vindt een debat plaats olv debatmoderator Elisabeth van den Hoogen.Contactpersoon http://www.houseofcommons.nl/contact/
Locatie Verschillende kerken in Utrecht
Website www.houseofcommons.nl
Periode van 7-4-2013 t/m 28-4-2013
Openingstijden 17.00 - 18.15 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja