Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Ni Dieu ni Maître - Kunnen we anders organiseren?

De organizational society en haar ideologie van managerialisme beheersen in grote mate het leven in onze samenleving. Alleen zaken die passen binnen haar hiërarchie van doelmatigheid en functionaliteit hebben waarde. Verspilling, passie, virtuositeit, tijdverlies, twijfel, mijmering, dagdromerij worden aan de kant gezet ten gunste van een realiteitszin die orde, overzicht, rendement en carrière bevordert.
Dit systeem van organisaties werkt en levert tastbare resultaten op. De mogelijke nadelen ervan worden zelden onder ogen gezien of gezien als malfuncties die opgelost kunnen worden.
Kunnen we überhaupt tegen organisaties zijn? We hebben ze nodig om de wereld beheersbaar te maken.

In dit symposium buigen we ons over de vraag of we buiten het organisatie systeem kunnen denken? Is er een buiten voorstelbaar waar de planning en control geen vat heeft? Zijn er gebieden die (in potentie) zich buiten de organisatie orde (kunnen) stellen? Zijn er disrupties mogelijk? Mogelijkheden van andersoortige ordes die ons tot denken stemmen en openingen creëren? Kan de bureaucratische orde vergeten of ondervraagd worden? 

Een symposium ter gelegenheid van het afscheid van Ruud Kaulingfreks aan de Universiteit voor Humanistiek.
Donderdag 4 juli 2019 van 12.00 tot 18 uur.
Locatie: Theater Kikker, Ganzenmarkt 14, Utrecht


Vanwege de grote belangstelling zit de zaal vol! U kunt zich alleen nog aanmelden voor de reservelijst. Zodra er plaatsen beschikbaar zijn laten wij u dat weten.


Aanmelden reservelijst symposium

Programma

12.00 – 12.30 uur Inloop koffie en thee


12.30 – 12.40 uur Inleiding door Harry Kunneman


12.40 - 13.10 uur De commons en digitalisering van de wereld

Het internet heeft nieuwe vormen van directe communicatie en samenwerken doen ontstaan die mogelijkheden bieden tot anders organiseren, zonder tussenlagen. Daarmee is ook een nieuw politiek landschap mogelijk geworden. Traditionele eigendomsvormen vervagen en worden tegelijkertijd met alle macht verdedigd. Een discussie ontstaat over controle en het gemeenschappelijke. De commons komen weer onder de aandacht. Is een economie van de commons mogelijk? Sprekers: Niels den Oever en  Aetzel Griffioen o.l.v. Harry Kunneman


13.10 – 13.40 uur Het onzegbare in de kunst en organisaties

Kunst heeft altijd duidelijk gemaakt dat er een surplus aan betekenis is. Wat je ook zegt over een kunstwerk, het is altijd meer dan dat. Kunst roept steeds de stilte op van waaruit spreken mogelijk is. Het belang van wat niet gezegd kan worden en de implicaties voor onze samenwerkingsvormen staat in dit gesprek centraal. Kunnen we poëtisch leven?Sprekers: Marjorieke Glaudemans en Bodil Kok o.l.v. Harry Kunneman


13.40 – 13.50 uur column/performance van Bart van Rosmalen en Anouk Saleming 


13.50 - 14.20 uur Pauze Koffie en thee


14.20 – 14.50 uur Verbeelding en informele cultuur

Cultuur produceert beelden die mensen bijeenbrengen. Deze beelden hebben ook een veranderingskracht. In het informele, buiten de gevestigde cultuur om, kunnen andere beelden ontstaan die naar andere vormen van samenzijn verwijzen, bijvoorbeeld in de straatcultuur. Wat kunnen we van informele cultuur leren over nieuwe gemeenschapsvormen? Sprekers: Hans Alma en Femke Kaulingfreks o.l.v. Harry Kunneman


14.50 – 15.20 uur La part Maudite

Rationele hiërarchie en efficiency zijn belangrijke pijlers van de wijze waarop we organiseren. Deze twee principes zijn gestoeld op schaarste van middelen. Wat als we niet vanuit schaarste maar vanuit overvloed denken? Kunnen we vanuit het exces denken en wat voor invloed heeft dat op ons organiseren? We onderzoeken de mogelijkheid van een economie van de overvloed en het exces als een overschot aan betekenissen. Sprekers: Laurens ten Kate en Richard den Brabander o.l.v. Harry Kunneman


15.20 – 15.30 uur Column/performance Bart van Rosmalen en Anouk Saleming


15.30 – 15.40 uur Afsluiting door Harry Kunneman


15.40- 16.10 uur Pauze


16.10 – 17.00 uur Lezing Ruud Kaulingfreks


17.00 - 18.00 uur Borrel

Sprekers:

 • Niels den Oever, onderzoeker UvA en adviseur digitale burgerrechten
 • Aetzel Griffioen, politiek filosoof, coördinator onderzoek en ontwikkeling bij RotterdamVakmanstad
 • Marjorieke Glaudemans, kunstenaar, auteur van boek Is er ruimte in de gevestigde orde?
 • Bodil Kok, vertaler van Spaanstalige poëzie en literatuurwetenschapper op het gebied van Latijns Amerikaanse literatuur en poëzie.
 • Bart van Rosmalen, lector kunst en professionalisering, HKU, auteur Muzische Professionalisering
 • Anouk Saleming, docent HKU en schrijver, auteur van o.a. Maangezichten 
 • Hans Alma, hoogleraar cultuurpsychologie en geestelijke begeleidingswetenschappen, VUBrussel 
 • Femke Kaulingfreks, lector jeugd en samenleving, Hogeschool Inholland
 • Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar vrijzinnige religie en humanisme, UvH
 • Richard de Brabander, docent-expert Social Work Hogeschool Inholland, auteur van o.a. Engagement in spiegelschrift
 • Harry Kunneman, (emeritus) hoogleraar sociale filosofie, UvH


Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door het CvB en de leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke SectorContactpersoon Luuk Mansveld
Locatie Theater Kikker, Ganzenmarkt 14, 3512 GD Utrecht
Datum 4-7-2019
Openingstijden 12:30 - 18:00
Toegangsprijzen Gratis, aanmelding verplicht