Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Moreel Leiderschap

Een vierdaags inspiratieprogramma voor leidinggevenden die vanuit eigen waarden invulling willen geven aan leiderschap.
  • Hoe kunt u koers bepalen en uw morele kompas ontwikkelen?Hoe kunt u in overeenstemming met uw eigen waarden effectief deelnemen aan het politieke spel in uw organisatie?
  • Hoe kunt u omgaan met tegenslag en druk in uw organisatie en weerbaarheid ontwikkelen?
  • Wat kunnen de geestelijke weerbaarheid van een voorbeeldfiguur zoals Mandela en zijn moreel leiderschap voor u betekenen?
Doelstelling programma


In deze vierdaagse masterclasses staan geestelijke weerbaarheid en moreel leiderschap centraal. Veerkracht is een belangrijke voorwaarde voor goed leiderschap. Het verwijst naar een soepele, flexibele maar sterke vorm van interacteren. Als leider van een organisatie of van een project staat u onder druk. De (externe) druk van klanten, van de markt, van de regelgevende overheid, maar ook de (interne) druk van werknemers, (management) teamcollega’s, raden van toezicht en eventuele aandeelhouders. Het is zaak weerbaarheid te ontwikkelen in de interactie met dergelijke druk. Hoe realiseert u veerkracht in uw organisatie, en belangrijk: bij uzelf, als leider? Doel van deze masterclasses is om (toekomst) visie en een kompas te verwerven, waardoor u kunt deelnemen aan het politieke spel, tegenspel kunt bieden en tegelijkertijd uw eigen waarden en integriteit in stand kunt houden. Zo kunt u vanuit eigen waarden in de interactie effectief handelen.


Werkwijze

De vier bijeenkomsten vinden plaats op de Universiteit voor Humanistiek in het centrum van Utrecht. De masterclasses beginnen met een college gegeven door  Martin Hetebrij en Joachim Duyndam. Tijdens deze colleges is er de mogelijkheid om uitgebreid met elkaar in gesprek te gaan. Na het college is er een gezamenlijk diner waar u de gelegenheid heeft om informeel verder te spreken met elkaar. Na het diner volgt het trainingsgedeelte, begeleid door Bianca Lugten, dat antwoorden geeft op de vraag: ‘wat kunt u hier nu mee in de eigen werksituatie?’

Als deelnemer ontwikkelt u gedurende de masterclasses een persoonlijk program. Hiertoe maakt u een portfolio waarin u reflecteert op casuïstiek uit de eigen werkpraktijk. In de laatste bijeenkomst presenteren de deelnemers hun portfolio en persoonlijk program en geven de drie docenten feedback.


Data 8 oktober, 29 oktober, 26 november, 17 december 2015 

Tijden 15.30 - 17.15 college

17.15 - 18.15 diner

18.15 - 19.45 training

Locatie De masterclasses vinden plaats op de Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, te Utrecht. Zie  hier voor de routebeschrijving.

Aanmelden U kunt zich aanmelden middels  dit formulier.  

Meer informatie? Mocht u meer willen weten, neem dan gerust contact met   Maya Swaans, programma coördinator. Telefoonnummer: 030-2390185.  


Meer informatie? 

Voor meer informatie klik hier. Contactpersoon Maya Swaans
Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht
Website http://www.uvh.nl/zingevingenprofessie/voor-professionals/trainingen-en-cursussen/geestelijke-weerbaarheid-en-moreel-leiderschap
Periode van 8-10-2015 t/m 17-12-2015
Openingstijden 15.30 - 19.45
17.15 - 18.15 diner
18.15 - 19.45 training
Toegankelijkheid mensen met een beperking Yes
Toegangsprijzen € 1575,- (vrijgesteld van btw, inclusief koffie/thee, diner en literatuur).