Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Minisymposium: Vorming in het middelbaar beroepsonderwijs

De helft van de Nederlandse jongeren volgt een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zij worden daarin opgeleid voor een breed scala van beroepen. Het mbo heeft ook een vormende taak, burgerschapsvorming vormt een expliciet onderdeel van het curriculum.

In dit symposium willen we de praktijk van het middelbaar beroepsonderwijs belichten, en met name het vormende karakter ervan. Dat laatste ook met het oog op de beroepsmogelijkheden voor afgestudeerde UvH-ers en HVO-ers.

Dit mini-symposium start met een inleiding van Prof. dr. Sjoerd Karsten (op de foto) van de Universiteit van Amsterdam over de geschiedenis van het mbo en huidige ontwikkelingen. Prof. Karsten publiceert hierover dit najaar een nieuw boek.

Vervolgens gaat Drs. Anne Marie van Rooijen in op de praktijk van het mbo en de plaats van vorming daarbinnen. Anne Marie heeft Humanistiek gestudeerd en is al 10 jaar werkzaam bij MBO Utrecht, als docent en nu ook als opleidingscoördinator.

De derde inleiding is van Eva Grosfeld, zij liep afgelopen collegejaar stage op het MBO Utrecht en heeft er nu een baan als docent burgerschapsvorming. Zij gaat in op mogelijkheden voor een humanistische aanpak van vorming in het MBO.
Wij eindigen met gesprekken met leerlingen van het Mediacollege Amsterdam en het MBO Utrecht. Hoe ervaren zij de vormende functie van het MBO?

Aanmelden bij Isolde de Groot, i.degroot@uvh.nl


Contactpersoon Isolde de Groot
Locatie Universiteit voor Humanistiek, zaal 1.15
Datum 1-10-2015
Openingstijden 15.30 - 18.00 uur