Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Minisymposium: Mensenrechteneducatie

In het Academisch jaar 2014/2015 organiseren het Centrum voor Humanistische Vorming en de sectie Educatie van de Universiteit voor Humanistiek een aantal mini-symposia. Met deze symposia willen zij beleid, theorie, praktijk en onderzoek van educatie en vorming bevorderen.

Het thema van het tweede symposium is

Mensenrechteneducatie

Welke perspectief biedt aandacht voor mensenrechten op educatie? Het gaat hierbij om zowel de inhoudelijke aandacht voor mensenrechten als een pedagogisch-didactische aanpak gebaseerd op mensenrechten. Binnen het Humanistisch denken nemen mensenrechten een belangrijke plaats in. Wat betekent dit voor educatie? Het programma bestaat uit vier inleidingen met ruime mogelijkheden voor vragen en discussie.

1. Koo van der Wal, emeritus hoogleraar Wijsbegeerte Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van het bestuur van het Centrum voor Humanistische Vorming, gaat in op de kernidee van mensenrechten en op de geschiedenis van mensenrechten, in het bijzonder de geestelijke wortels ervan.

2. Jonneke Naber, beleidsmedewerker bij het College voor Rechten van de Mens spreekt over aandacht voor mensenrechten in het onderwijs.

Pauze 16.45 -17. 00 uur

3. Marleen Lammers, beleidsmedewerker bij de Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB) spreekt over Kinder- en Mensenrechten in het openbaar onderwijs.

4. Lizzy Wijnen, onderwijskundig medewerker Centrum voor Humanistische Vorming en lid van het Platform Mensenrechteneducatie, vertelt over mensenrechteneducatie in humanistisch vormingsonderwijs.

Afsluitende discussie met inleiders en zaal

Voorzitter: Wiel Veugelers, hoogleraar Educatie UvH en bijzonder hoogleraar HVO

Iedereen is welkom.

Aanmelden bij Susan Curvers, susan.curvers@student.uvh.nl


Contactpersoon Susan Curvers
Locatie Universiteit voor Humanistiek Kromme Nieuwegracht 29 Utrecht Zaal 1.40
Datum 18-11-2014
Openingstijden 15.30-18.00 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met de receptie: 030 2390100.