Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Masterclasses Kritische Organisatiefilosofie

Helder denken is moeilijk, over organisaties al helemaal. Toch is het een cruciale voorwaarde om organisaties te leiden, managen of veranderen. Het draagt bij aan zinvol en plezierig werken in een organisatie. 


In deze reeks masterclasses wordt uw visie op organisaties verhelderd door gezamenlijk het gedachtegoed van enkele originele denkers over organiseren en organisaties tegen het licht te houden en daarover kritisch te filosoferen. 

Verdieping

De masterclass bestaan uit vier bijeenkomsten, waarbij verschillende thema's aan bod komen: maakbaarheid en sensibiliteit, anders organiseren en deugden en discoursen. De masterclasses worden gegeven door drie organisatiefilosofen: achtereenvolgens dr. Ruud Kaulingfreks  (Universiteit voor Humanistiek), dr. Edu Feltmann (IGOP) en prof. dr. Harry Kunneman (Universiteit voor Humanistiek). Ze bieden u zicht op de voorlopige uitkomsten van de denkweg die zij zelf hebben bewandeld en de mogelijke betekenis daarvan voor helder en verhelderend denken over organisaties en in organisaties. Tijdens deze colleges is er ruimschoots de gelegenheid in gesprek te gaan met de docenten.


Diner

Het college wordt gevolgd door een diner, waarbij er gelegenheid is elkaar te ontmoeten en informeel verder te spreken.


Praktijk

Na het diner volgt het trainingsgedeelte, begeleid door drs. Maya Swaans. Dit gedeelte geeft antwoord op de vraag: ‘wat kun je er nu mee in de eigen werksituatie?’. De training staat in het teken van het samen denken en onderzoeken van de eigen perspectieven en die van elkaar, en van de onderliggende waarden. Hierbij krijgen niet alleen de overeenkomsten maar juist ook de verschillen een stem. De groep zal diverse dialoogvormen gebruiken en ervaren wat verbeelding en verhalen kunnen betekenen, en wat de waarde is van stilte in een dialoog voor ‘helder denken’.

 

De masterclasses vinden plaats op maandag 7 september, 21 september, 5 oktober en 12 oktober 2017.Contactpersoon Mieke wagenaar
Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht
Website http://www.uvh.nl/zingevingenprofessie/professionals/trainingen-en-cursussen/masterclasses-kritische-organisatiefilosofie
Periode van 7-9-2017 t/m
Openingstijden 15.30 - 20.30 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Yes
Toegangsprijzen €1475,- (inclusief cursusmateriaal, koffie en thee en diner).