Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Lezing van Hanneke van der Meide: 'Shadowing’ als methode om inzicht te krijgen in de ervaringen van ouderen in (ziekenhuis)zorg

Een lezing in de reeks van het Platform van Humanisering van de Ouderenzorg:


Onderzoekster Hanneke van der Meide werkte voor haar proefschrift met de methode 'shadowing' om het perspectief van kwetsbare ouderen die zorg ontvangen te verkennen. Zij deelt haar inzichten in het werken met deze methode. Uitgangspunt is dat patiënten de zorg vaak anders ervaren dan professionals denken en dat deze ervaringen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan kwaliteitsverbetering. Hoe toegang te krijgen tot deze ervaringen van ouderen? En in het bijzonder ervaringen van ouderen die het lastig vinden om hun gedachten onder woorden te brengen?


Shadowing is een onderzoeks- en patiënten participatie methode waar in de onderzoeker lijfelijk aanwezig is in de situatie waarop de ervaringen betrekking hebben en waar in naast gesproken taal ook aandacht is voor lichaamstaal. Shadowing maakt het mogelijk om de leefwereld van kwetsbare groepen te begrijpen, door bijna in de huis te kruipen van degenen waar het om gaat. Shadowing bestaat in essentie uit erbij zijn, in combinatie met gesprekken. Voordeel van deze werkwijze is onder meer dat het de mogelijkheid geeft om goed aan te sluiten op de mogelijkheden van de oudere. Doordat de observant langere tijd aanwezig is, kan een gesprek gevoerd of voortgezet worden op het moment dat het voor de oudere kan. Daarnaast ervaart de observant zelf ook wat er gebeurt, ziet de reactie van de oudere en kan gericht naar bepaalde situatie vragen.


Shadowing is een goede methode om ook de ervaringen van kwetsbare ouderen in beeld te krijgen. De methode kan voorkómen dat alleen diegenen worden 'gevraagd', die in relatie goede fysieke en psychische conditie zijn.
Toegang is gratis, maar meld u wel even aan (a.debruin@uvh.nl).Contactpersoon Antoinette de Bruin
Locatie Universiteit voor Humanistiek
Datum 23-3-2017
Openingstijden 15.00 - 17.30 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met de receptie: 030 2390100