Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Keti Koti Dialoogtafel

Keti Koti Tafel in samenwerking met Kennisplatform inclusief samenleven
Deze avond vindt er een bijzondere Keti Koti Tafel plaats aan de Universiteit voor Humanistiek, aangeboden door het Kennisplatform Inclusief Samenleven. De Keti Koti (verbreek de ketens) dialoogtafel is een nieuwe traditie waar we stilstaan bij de omgang met de gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden en koloniale verleden. Dit gebeurt door het delen van persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens. 


Met deze dialoogbijeenkomst wil de stichting Keti Koti Tafel bijdragen aan het bestrijden van vooroordelen, discriminatie en het versterken van wederzijdse empathie en compassie. Waarden waar ook de Universiteit voor Humanistiek voor staat. 

Hoe ziet de avond er uit?

Tijdens de dialoog eten we een gezamenlijke maaltijd, die herinnert aan het slavernijverleden. Aan het begin en aan het eind worden rituelen uitgevoerd die verwijzen naar de slavernij. Tussen de gesprekken door zingt het koor Fri Yeye de treur- en bevrijdingsliederen die op de plantages gezongen werden. De gestructureerde dialoogmethode die toegepast wordt aan de Keti Koti dialoogtafel is vastomlijnd van opzet en heeft altijd dezelfde volgorde.


Meer informatie is te vinden op de website van de Keti Koti Dialoog Tafel.Contactpersoon Dr. Oka Storms (Kennisplatform Inclusief Samenleven), Machiel Keestra & Mercedes Zandwijken (Keti Koti Tafel)
Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Website https://www.ketikotitafel.nl/
E-mail info@ketikotitafel.nl
Datum 23-6-2022
Openingstijden 18.30- 21.00 uur (inloop vanaf 18.00 uur)
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u van tevoren even contact met ons op.