Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Joep Dohmen: De terugkeer van de Bildungsgedachte

De eerste bijeenkomst van het studenteninitiatief UvH - Studium Generale.

In het debat rondom de Nieuwe Universiteit wordt de term Bildung​ veelvuldig gebruikt als hetgeen de universiteiten hebben ingeruild voor rendementsdenken. In de zogenaamde diplomafabriek is er geen aandacht meer voor geestelijke en moreel-praktische ontwikkeling en zelfontplooiing. Zou er niet meer aandacht moeten zijn voor Bildung? Maar wat is Bildung precies? Is deze humanistische, enigszins elitaire term, dé oplossing voor de universiteit? Wat zou een terugkeer of herwaardering van Bildung ​betekenen?

Prof. dr. Joep Dohmen, lector bildung aan het centrum Humanistische vorming en emeritus hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek, zal een lezing geven over 'De terugkeer van de Bildungsgedachte'. Daarna zal een panel van docenten en studenten met elkaar in discussie gaan over de vraag wat bildung zou kunnen betekenen voor de universiteit in het licht van de huidige problematiek. Gedurende de avond is er, zoals een studium generale betaamt, veel ruimte voor vragen en debat.

De avond is gratis en de deuren staan open voor alle geïnteresseerden.

Voor vragen: studentenbetrokkenheid@uvh.nl

Onder de naam Studium Generale worden binnen vrijwel alle universiteiten in Nederland lezingen en activiteiten georganiseerd die bedoeld zijn voor de academische gemeenschap van die universiteit zelf en voor geïnteresseerden van buiten. Deze lezingen en activiteiten behandelen vaak actuele thema's, gebeurtenissen en onderwerpen en bieden mogelijkheid tot discussie en debat.


Contactpersoon Noortje Bot
Locatie Zaal 1.40, Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Datum 11-6-2015
Openingstijden Inloop 18.45 uur
Aanvang 19.00 uur, tot 21.30 uur