Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

International Seminar: Education for Democratic Intercultural Citizenship


De Universiteit voor Humanistiek werkt al een aantal jaar samen met zes andere Europese universiteiten in het zogenaamde EDIC+ programma: ‘Education for Democratic Intercultural Citizenship Education’. Educatie speelt een belangrijke rol als je jongeren wilt voorbereiden op een actieve deelname aan een democratische samenleving met aandacht voor sociale gelijkheid en tolerantie. Zeven Europese universiteiten ontwikkelden samen een curriculum voor masterstudenten en PhD- studenten, die zich met educatie bezighouden. Elke universiteit organiseerde binnen het curriculum een eigen module. Voor meer informatie over het programma, zie ook www.uvh.nl/edic.


Tijdens dit seminar worden de verschillende modules geëvalueerd en bespreken we nieuwe inzichten op de educatie van democratie en intercultureel burgerschap. Het seminar begint met de presentatie van het boek Education for Democratic Intercultural Citizenship. Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International/the Netherlands krijgt een eerste exemplaar aangeboden. 


Daarna volgen discussies in parallelle sessies, en is er een paneldiscussie met Nimrod Aloni (Tel Aviv), Ivor Goodson (Brighton), Helen Haste (Bath, Harvard), Fritz Oser (Fribourg) en Jasmine Sim (Singapore). 


Het seminar wordt afgesloten met de afscheidsrede van prof.dr. Wiel Veugelers, hoogleraar Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek: 'Learning and Teaching in Critical-Democratic Citizenship Education'.


Ga voor meer informatie en aanmelden naar onze Engelse website.


Contactpersoon Daniëlle Drenth
Locatie Universiteit voor Humanistiek
Website www.uvh.nl/seminar-edic2019
Datum 20-6-2019
Openingstijden 10.00 - 17.00 hrs
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met de receptie: 030 2390100