Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Human rights and citizenship education

Seminar met Audrey Osler

Audrey Osler is een pleitbezorgster van mensenrechteneducatie en burgerschap. Ze is onder meer verbonden aan de University of London en University of Leeds en oprichter van het Centre for Citizenship and Human Rights Education (CCHRE). Ook is ze adviseur voor organisaties zoals UNESCO, de Raad van Europa en de Europese Commissie. (http://leeds.academia.edu/AudreyOsler)

Audrey Osler is een paar dagen in Nederland vanwege de conferentie 'kinderrechten als basis voor burgerschap' op 29 maart in Den Haag. Op die conferentie wordt een SLO voorbeeldleerplan gepresenteerd waarin onderdelen van kinder- en mensenrechten zijn verweven in leerdoelen voor burgerschap. Kinderrechten kunnen een inhoudelijke impuls geven aan burgerschapsvorming in het primair onderwijs, net zoals de Universele verklaring van de rechten van de mens die functie in het voortgezet onderwijs kan hebben. De samenvoeging biedt een interessante basis voor democratische vorming en wereldburgerschap.
Osler geeft een inleiding waarna ruimte is voor discussie. Jeroen Bron (SLO) zal het leerplan introduceren.
Voorzitter: Wiel Veugelers

Contactpersoon Wiel Veugelers
Locatie Universiteit voor Humanistiek, zaal 0.38
Datum 30-3-2012
Openingstijden 10.00-12.30 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja