Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Gezamenlijk herdenkingsmoment Juliëtte van der Werf


Afgelopen week is onze masterstudent Humanistiek Juliëtte van der Werf overleden. Het bericht heeft ons allemaal diep geraakt. Ons medeleven gaat uit naar haar familie en (studie)vrienden. We wensen hen allen veel sterkte toe.


Om iedereen de gelegenheid te geven om Juliëtte te herdenken, is er in de open ruimte van de UvH bibliotheek een plek gecreëerd ter nagedachtenis aan Juliëtte. Je kunt hier een bericht of aandenken aan Juliëtte of voor haar naasten achterlaten. 


Op woensdag 3 mei om 15.30 organiseren we een gezamenlijk moment om Juliëtte te herdenken op de UvH. Iedereen is welkom om aan te sluiten.Contactpersoon Inge-Marlies Bulsink
Locatie Open ruimte UvH, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Website https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/in-herinnering-aan-juliette-van-der-werf
E-mail studieadvies@uvh.nl
Datum 3-5-2023
Openingstijden 15.30 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja
Toegangsprijzen Gratis