Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Debat over waarden en wetenschap tussen Harry Kunneman en Evelien Tonkens

Wat is de plaats van normatieve stellingnamen en overtuigingen in onderzoek? Hoe verhouden gebruikelijke wetenschappelijke eisen waaraan onderzoek moet voldoen zich tot onze normatieve inzet om zingeving en humanisering te bestuderen en in de praktijk te bevorderen? Onderscheidt humanistiek onderzoek zich van andere vormen van wetenschappelijk onderzoek? Hoe voorkom je dat je in onderzoek alleen je eigen gelijk zoekt? Gaat het erom praktijken te begrijpen of ook om deze te veranderen?

 

Over deze vragen gaan Evelien Tonkens en Harry Kunneman met elkaar in gesprek op dinsdag 1 december aanstaande, mede aan de hand van dissertaties die zij begeleid hebben, met als voorbeelden de proefschriften van Femmianne Bredewold, Thomas Kampen, Jan Nap en Erik van der Vet.  De inzet van het debat is  bevordering van een leerzame wrijving rond de vraag naar goed humanistiek onderzoek.

 

Harry Kunneman:

‘Humanistiek onderzoek beweegt zich tussen twee polen. Enerzijds empirisch-analytische patroonherkenning, gericht op hoge-grond kennis (modus 1). Anderzijds het onderzoekend ‘aangaan’ van existentiële en morele vragen, gericht op goed samen-werken aan moerassige problemen (modus 3 kennis). Onze uitdaging is die twee steeds weer met elkaar te verbinden’.

 

Evelien Tonkens:

‘De vraagstelling van een goed onderzoek rust doorgaans op normatieve uitgangspunten. Echter: op zoek naar een antwoord op je vraagstelling ga je niet op zoek naar je eigen gelijk maar vooral ook naar je eigen ongelijk. Op zoek naar je eigen gelijk kun je beter een actiegroep beginnen of een pamflet schrijven.’Contactpersoon Esther de Man
Locatie Universiteit voor Humanistiek Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht Zaal 1.40
Datum 1-12-2015
Openingstijden 19.00 - 20.30 uur