Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Conferentie practice theories

De Universiteit voor Humanistiek, in het bijzonder de Graduate School, wijdt  op 24 en 25 september 2014  een compacte conferentie aan practice theories. Binnen deze theorieën wordt opnieuw nagedacht over de spanning tussen actor en systeem. De volgende vragen zijn daarin momenteel zeer actueel: Klopt in hoogcomplexe organisaties het idee nog wel dat mensen als actor door iets zijn gemotiveerd, een intentie hebben, een (professionele) houding hebben, een handeling stellen, in ‘omstandigheden’ handelen, op  voorzienbare gevolgen tellen? Of beïnvloeden systemen dat handelen zo sterk dat die systemen zelf een soort actor zijn? Het voorstel in de practice theory is om handelen (en het passiever 'ondergaan') als een praktijk op te vatten waarbij mensen, maar ook materie (zoals een systeem, of de architectuur, of de routing) als actor naast elkaar optreden.


Keynote speakers zijn de Brits-Italiaanse hoogleraar Davide Nicolini en de Duitse hoogleraar Robert Schmidt. Twee vooraanstaande academici die de practice theory ieder op eigen wijze hebben verder gebracht en die ieder ook empirisch onderzoek doen.

Meer informatie over de conferentie kunt u hier lezen. Contactpersoon Frans Vosman
Locatie UvH
Periode van 24-9-2014 t/m 25-9-2014
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja