Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Colloquia Familiaria: Mens en technologie volgens John Gilbert

Voor deze nieuwe sessie van het Colloquia Familiaria lezen en bespreken we het lopende onderzoek van John Gilbert naar het ontstaan van unieke menselijke levensvormen.


In zijn onderzoek probeert Gilbert de specifiek menselijke levensvorm te omschrijven en hij richt zich daarbij vooral op de relatie tussen mens en technologie. Al uit de eerste bewerkingen van stenen en later de menselijke omgang met vuur wordt volgens Gilbert duidelijk dat menselijke ervaringswereld op een eigenaardige wijze georganiseerd is. Eigenaardig omdat de menselijke ervaringswereld volgens Gilbert op cruciale punten verschilt van dierlijke belevingswerelden. Niet het ontstaan van symbolen, maar de omgang met techniek is volgens Gilbert cruciaal geweest voor de antropogenese. Gilbert maakt fascinerende vergelijkingen tussen de menselijke belevingswereld en de dierlijke belevingswerelden en hij gaat daarbij in debat met Frans de Waal. Gilbert laat ons opnieuw over het onderscheid tussen de menselijke en niet menselijke beleving van de wereld nadenken en wij zijn benieuwd naar de implicaties van zijn onderzoek voor het humanisme en de humanistiek.

Gilbert is een denker die precies op de grensvlakken van verschillende wetenschappelijke disciplines onderzoek doet en daarom vinden wij zijn werk in wording interessant voor studenten Humanistiek. 


De Colloquia Familiaria worden georganiseeerd door en voor docenten, en zijn bedoeld om elkaar intellectueel beter te leren kennen. Ook studenten zijn van harte welkom. De naam is ontleend aan de Colloquia Familiaria van de Nederlandse humanist en filosoof Desiderius Erasmus. De titel betekent “Gesprekken in een vertrouwde (familiare) omgeving”.

Centraal staat de collega met een intellectuele belangstelling en passie, die zijn/haar zoektocht met anderen wil delen. Het is de bedoeling om in een gemoedelijke sfeer de tijd te nemen voor discussie en het delen van ervaringen zodat we de inhoud van het gepresenteerde stuk diepgaand kunnen verkennen en mogelijke resonanties kenbaar kunnen maken.


Vrij toegankelijk voor docenten en studenten van de Universiteit voor Humanistiek.Contactpersoon Martien Schreurs
Locatie Zaal 1.20
Datum 26-5-2016
Openingstijden 15.15-17.00 uur