Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Colloquia Familiaria: In de greep van de taal

Voor deze tweede sessie van het Colloquia Familiaria is prof. Antoine Mooij, hoogleraar filosofie en psychiatrie, uitgenodigd om zijn recente werk In de Greep van de taal te lezen en bespreken. 


In dit boek wordt een beeld geschetst van de mens als een levend wezen dat in staat is de wereld en zichzelf uit te leggen en zo over de mogelijkheid tot zelfbepaling beschikt. Een mensbeeld, een 'wijsgerige antropologie', moet geconcretiseerd kunnen worden in mens- en cultuurwetenschappen. En moet gefundeerd zijn in een filosofische traditie. Zonder concretisering is het te zeer arbitrair. Een wijsgerige antropologie bestaat zo uit een drieluik: a) de schets van een mensbeeld zelf, b) een filosofische fundering en c) een concrete uitwerking ervan op het terrein van de 'empirische menskunde'. Maar een keuze voor een bepaald mensbeeld, is en blijft een keuze, zij het een beredeneerde keuze. (Mooij 2015, 9)

We zullen aan de hand van deze opmerkingen van prof. Mooij verkennen wat "Humanistiek" als menswetenschap is.


De Colloquia Familiaria worden georganiseeerd door en voor docenten, en zijn bedoeld om elkaar intellectueel beter te leren kennen. Ook studenten zijn van harte welkom. De naam is ontleend aan de Colloquia Familiaria van de Nederlandse humanist en filosoof Desiderius Erasmus. De titel betekent “Gesprekken in een vertrouwde (familiare) omgeving”. Centraal staat de collega met een intellectuele belangstelling en passie, die zijn/haar zoektocht met anderen wil delen. Het is de bedoeling om in een gemoedelijke sfeer de tijd te nemen voor discussie en het delen van ervaringen zodat we de inhoud van het gepresenteerde stuk diepgaand kunnen verkennen en mogelijke resonanties kenbaar kunnen maken.


Vrij toegankelijk voor docenten en studenten van de Universiteit voor Humanistiek.Contactpersoon Fernando Suarez Muller
Locatie Zaal 1.33
Datum 22-1-2016
Openingstijden 15.15-17.00 uur