Deze website maakt gebruik van cookies

Collegereeks 'Zorgethisch Analyseren' voor alumni


Ben je toe aan een update van je zorgethische kennis? Ben je benieuwd naar lopend onderzoek van onderzoekers/docenten van de UvH-vakgroep Zorgethiek en Beleid? Heb je heimwee naar je bezoekjes aan de UvH en zin om je analytische vermogens aan te scherpen, samen met onze huidige studenten Zorgethiek en beleid? Kom dan gewoon weer college volgen! 


In het voorjaar van 2020 wordt de module ‘Zorgethisch analyseren’ (ZEB51) wederom opengesteld voor 20 ZEB-alumni (NB: alléén voor ZEB-alumni). Alle zittende docenten van de opleiding nemen een college voor hun rekening. Door middel van verschillende interactieve werkvormen wordt recent, actueel of toekomstig zorgethisch onderzoek onder de loep genomen, worden kwesties aan de orde gesteld waar de onderzoekers tijdens het onderzoek tegenaan liepen of lopen en hun ideeën om deze aan te pakken, en gezamenlijk naar (alternatieve) oplossingen gezocht. 


De zes colleges zijn steeds op maandag van 15.30-21.30 uur, met een pauze van 18.00-18.45 uur, en vinden plaats aan de UvH. Inschrijving kan alleen voor de hele reeks en kost € 200,- per persoon. 


Dit zijn de data: 20/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 8/6.

Praktisch

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf najaar 2019 aanmelden en tegelijkertijd € 200,00 overmaken op IBAN NL56INGB0003719932 ten name van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht onder vermelding van KD32001801. Er is een maximum van 20 studenten gesteld; toelating gebeurt volgens het principe ‚wie het eerst komt, het eerst maalt‘. Het is niet mogelijk alleen in te schrijven voor afzonderlijke colleges. Ruim voor aanvang van de colleges wordt het werkboek toegestuurd en krijgt men toegang tot de noodzakelijke teksten.


Meld je aanContactpersoon Carlo Leget
Locatie Universiteit voor Humanistiek
Datum 20-4-2020
Openingstijden 15.30 - 21.30 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u op voorhand contact op met de receptie: 030 2390100.