Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

College over levenskunst en dementie

Maandag 29 september (van 9.00 tot 11.45) geven Joep Dohmen en Paula Irik samen een gastles in de module Begeleiding1 (Humanistische visies en praktijken). Dohmen is hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek en auteur van verschillende boeken over levenskunst. Paula Irik is geestelijk verzorger in de ouderenzorg en auteur van boeken over geestelijke verzorging aan mensen met dementie. Vanwege de actualiteit van het thema zijn behalve onze eigen studenten ook andere geïnteresseerden van harte welkom.

Het college gaat over de vraag wat levenskunst van mensen met dementie is en hoe geestelijk verzorgers daaraan kunnen bijdragen. Dit zijn bijzonder actuele vragen. Er zijn op dit moment meer dan 250.000 mensen met dementie in Nederland en dit aantal zal in de komende jaren naar verwachting snel toenemen.

Levenskunst en dementie lijkt misschien geen voor de hand liggende combinatie, zeker als levenskunst sterk aan zelfreflectie wordt gerelateerd. Bestaat zoiets als levenskunst van mensen met dementie wel? En andersom, kunnen ervaringen van geestelijk verzorgers met mensen met dementie helpen om met een frisse blik naar het begrip levenskunst te kijken?

Het college ziet er als volgt uit: Tijdens het eerste uur geeft Joep Dohmen een introductie op het thema levenskunst. We bekijken de filmpjes die horen bij de expositie ‘Leestekens. Levenskunst van mensen met dementie’. Vervolgens geeft Paula Irik haar visie op levenskunst van mensen met dementie. Daarna zullen de sprekers met elkaar, en uiteindelijk ook met de andere aanwezigen, in gesprek gaan over de vraag wat levenskunst van mensen met dementie kan betekenen.


Contactpersoon Carmen Schuhmann
Locatie Zaal 1.22
Datum 29-9-2014
Openingstijden 9.00 - 11.45 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met de receptie.