Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Boekpresentatie ‘Gezien of niet? Verbeeldingen in de GGz’

Gezien of niet? adresseert de mate waarin cliënten zich gekend voelen in de GGZ. Hun ervaringen en de theoretische interpretaties daarvan verdiepen het gebruikelijke concept van patiëntgerichtheid. De evaluatie van hoe hulpverleners patiënten innerlijk ‘verbeelden’ raakt aan het vraagstuk van (de)humanisering van de zorg, met zintuiglijke waarneming als ingang. Naast empirische analyses presenteert Gezien of niet een concrete manier om cliënten actief momenten van ongewenste reductie aan te laten kaarten bij hun hulpverlener, gedurende behandeling, mogelijk resulterend in verminderde stigmatisering.

 

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Wel voor het avondcollege, zie hieronder.


 

Programma

15.30 uur  Inloop met thee en koffie
16.00 uur  Opening door prof.dr. Anne Goossensen
16.10 uur  Lezing over ‘Beeld en verbeelding’ door Hans Alma. Mevrouw Hans Alma is hoogleraar Cultuurpsychologie aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH). Haar huidig onderzoek richt zich op de rol van verbeelding en kunst in zingeving en levensbeschouwing, in de context van een globaliserende samenleving.
16.55 uur  Korte pauze
17.05 uur ‘Leren kijken volgens filosofe Kari Martinsen’ door Anne Goossensen. Zij is hoogleraar Zorgethische aspecten van Informele zorg aan de UvH. Haar onderzoek richt zich op zorgethische interpretaties van kwaliteit van zorg waarbij aandacht, sensitieve relationele afstemming en empirisch evaluatieonderzoek belangrijke onderwerpen zijn.
17.20 uur  Interactie met de zaal door Anne Oude Egberink
17.40 uur  Boekpresentatie door aanbieding van het boek aan betekenisvolle bekenden, waaronder drs. Wilma Boevink (Ti, herstel, HEE).
18.00 uur  Afronding
18.00-19.00 Er is soep te bestellen in de kantine, met een broodje.


 

Extra: collegereeks Humanistiek 3.0
Voor wie interesse heeft volgt er hierna om 19.00 uur een avondcollege Humanistiek 3.0 over relationele mismatch in de zorg, door prof.dr. Anne Goossensen. Plus een boekpresentatie (Movisie publicatie) over de rol van relationele mismatch in evaluatie onderzoek in zorg en welzijn. Aanmelden via zingevingenprofessie@uvh.nl is noodzakelijk, kosten 25 euro voor de avondbijeenkomst.Contactpersoon Mark Bos
Locatie Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domplein 4, Utrecht
Datum 9-12-2013
Openingstijden 15.30 uur- 18.00 uur met aansluitend gelegenheid voor soep en broodje op de UvH