Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Boekpresentatie ‘Dorst of doodsangst. Het onderkennen van (spirituele) signalen van cliënten in de terminale fase door vrijwilligers’

In de palliatieve terminale zorg wordt ernaar gestreefd dat iemands laatste periode zo comfortabel mogelijk is. Maar hoe te bewerkstelligen dat iemand niet alleen lichamelijk en psychosociaal, maar ook spiritueel gezien goed sterft? En begrijpen betrokkenen elkaar als het over de spirituele dimensie gaat? Uit praktijkervaringen blijkt dat sommige mensen meer dan anderen gevoelig zijn voor signalen van spirituele nood. Het blijkt dat sommigen signalen totaal missen en anderen signalen oppikken waarvan de interpretatie achteraf niet bleek te kloppen.

Met deze publicatie willen we bijdragen aan een grotere gevoeligheid voor deze signalen. Dit idee werd belangrijk gevonden en daarom kreeg Hospice de Luwte de Helffer Kootkar Prijs 2013. Dit leidde tot een project samen met de Universiteit voor Humanistiek met als doelstelling:

• Het ontwikkelen van een methodiek:
o die de gevoeligheid van vrijwilligers voor signalen van spirituele behoeften blootlegt;
o die handvatten biedt om de gevoeligheid te vergroten;
o die helpt beslissen of de betreffende vrijwilliger zich met spirituele ondersteuning in huis moet bezighouden (screening);
o die helpt afwegen wanneer er extra professionele spirituele ondersteuning nodig is op spiritueel gebied, dan wel wat de vrijwilligers zelf kunnen adresseren.

Een lacune in de zorg beschrijven is één ding, antwoorden daarop proberen te vinden is iets anders. Een jaar lang is geëxperimenteerd met theorie, casussen, toepassing, een klankbordgroep van vrijwilligers en een klankbordgroep met experts. Op 3 maart 2016 willen we opbrengsten delen en gebruiksmogelijkheden bespreken. Voor alle deelnemers is er een boekje met de methodiek om mee te nemen.

Programma 3 maart 2016:
13.00 uur Opening door dagvoorzitter
13.10 uur Praktijkverhalen- aanleiding
13.40 uur: Begripsverheldering & centraal concept
14.10 uur: 7 stappen om de methodiek toe te passen
14.40 uur: Thee
15.10 uur: Discussie over toepassing - kleine groepjes
16.10 uur: Dialoog plenair, toepassingsmogelijkheden & vragen
16.30 uur: Afsluiting, uitreiking boekje


Deze boekpresentatie is bedoeld voor coördinatoren en directeuren van VPTZ organisaties en andere geïnteresseerden.


Let op: In verband met het grote aantal aanmeldingen is de locatie gewijzigd. De boekpresentatie vindt nu plaats op vergaderlocatie De Eenhoorn in Amersfoort. Klik hier voor meer informatie en de routebeschrijving.

HELAAS, HET MAXIMALE AANTAL INSCHRIJVINGEN IS BEREIKT, DE ZAAL IS VOL!

Bij aanmelding plaatsen wij u op de reservelijst. Wij benaderen u graag als er een plaats is vrijgekomen of als er later weer een bijeenkomst wordt georganiseerd.
Contactpersoon Prof.dr. Anne Goossensen
Locatie Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort (t.o. Station Amersfoort Centraal)
Datum 3-3-2016
Openingstijden 13.00 - 16.30 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja
Toegangsprijzen Gratis, reserveren is wel noodzakelijk, dit kan via het aanmeldformulier.