Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Atlas.ti, een inleiding

Tijdens deze cursus leert u Atlas.ti te gebruiken. Atlas.ti is software waarmee u uw onderzoeksdata (interviews, teksten, grafieken, geluidsfragmenten) systematisch kunt analyseren.
Atlas.ti is één van de softwarepakketten die op de markt is voor kwalitatieve data analyse. Net als de andere pakketten neemt Atlas.ti de analyse niet over van de wetenschappelijk onderzoeker, maar vergemakkelijkt de software het systematisch analyseren van grote hoeveelheden data en geeft het mogelijkheden om de analyse een aantal stappen verder uit te voeren dan mogelijk zou zijn met handmatig analyseren.
De cursus is zo opgezet dat de onderzoeker de technische kant van het programma Atlas.ti stap voor stap leert kennen en leert toepassen in zijn eigen onderzoek. De cursus is gemaakt met oog op de onderzoeker die begint met computergestuurde analyse, en niet vanuit de technische mogelijkheden van Atlas.ti zelf. Dat betekent dat niet alle mogelijkheden van Atlas.ti uitputtend zullen worden behandeld, maar enkel die onderdelen die voor de meeste onderzoekers in eerste instantie relevant zijn.

In de cursus komt onder andere aan de orde:
  • Een overzicht van de mogelijkheden van Atlas.ti;
  • Uw eigen data omzetten in Atlas.ti bestanden;
  • Verschillende manieren om uw data te organiseren;
  • Uw data doordenken en bevragen;
  • Het maken van memo’s.

Zie hier voor meer informatie.  


Cursusdata zijn 14 april en 21 april 2016.Contactpersoon Maya Swaans
Locatie Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht
Website http://www.uvh.nl/zingevingenprofessie/voor-professionals/trainingen-en-cursussen/atlas-ti-een-inleiding
Datum 14-4-2016
Openingstijden 10.00 uur - 17.00 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Yes
Toegangsprijzen €675,-