Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Leeskring nieuwe en oude klassiekers van de filosofie

Vanwege het succes in het afgelopen collegejaar organiseert de Universiteit voor Humanistiek (UvH) ook in het nieuwe collegejaar de extra-curriculaire Leeskring Nieuwe en Oude Klassiekers van de Filosofie waarin onder begeleiding maandelijks belangrijke teksten uit de filosofiegeschiedenis worden gelezen.
Tevens organiseert de UvH voor wie dieper wil duiken in zeer invloedrijke filosofische teksten de Leeskring Zwaargewichten van de Filosofie. Hiervoor geldt een aantal toelatingseisen. De leeskringen zijn bedoeld voor studenten, promovendi en alumni.

De Leeskring Nieuwe en Oude Klassiekers van de Filosofie is dit jaar in verschillende blokken onderverdeeld. In het eerste blok, dat 3 november begint, lezen we in drie bijeenkomsten belangrijke werken van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben. 

3 november 2016 (The Coming Community, Nederlands of Engels)

26 januari 2017 (Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, eerste twee delen)

30 maart 2017 (laatste deel). 

Een tweede blok zal gewijd zijn aan het thema Bildung.

1 december 2016 (Schiller, De esthetische opvoeding van de mens)

23 februari 2017 (nog nader te bepalen boek)

27 april 2017 (idem).

De bijeenkomsten zijn op donderdagavond van 19.00 tot 21.30 op de UvH.

Elke maand komen de deelnemers onder begeleiding van dr. Martien Schreurs, dr. Robert van Boeschoten of dr. Fernando Suárez Müller ’s avonds samen om een werk uit de filosofische traditie te bespreken. In deze bijeenkomsten delen de docenten hun expertise en zorgen de levendige groepsdiscussies voor een verdere interpretatie en verwerking van de gelezen literatuur.
Het doel van de leeskring is om alumni, promovendi en studenten van alle niveaus de gelegenheid te bieden om in groepsverband te werken aan het ideaal van onophoudelijke culturele vorming – om te leren voor het leven.
De deelname aan de leeskring zorgt ervoor dat je je aan het einde van het collegejaar menig klassieker eigen hebt gemaakt. Daarnaast is het zowel een prettige als een nuttige manier om humanistici te leren kennen en/of om in contact te blijven met de UvH.

De leeskring is een initiatief van verschillende ordinariaten en de betrokken docenten. Daardoor staat de leeskring los van het universitaire curriculum en vragen wij van deelnemers een bijdrage per blok van € 30,-.
Deze bijdrage is nodig: 1) om de leerstoelgroepen te ondersteunen, 2) om de stabiliteit van de leesgroep te versterken en te behouden en 3) koffie, thee en andere voorzieningen.
De voortzetting van de leeskring hangt af van de hoeveelheid aanmeldingen. Laat bij interesse dus tijdig iets weten!

Ben je geïnteresseerd om samen met ons een keer in de maand een meesterwerk uit de filosofie te bestuderen en te bespreken? Meld je dan voor 26 oktober aan door een e-mail te sturen naar Bram.vanBoxtel@student.uvh.nl. Het volstaat om in deze mail het volgende te vermelden:
- Je volledige naam
- Naam van de leeskring/blok waaraan je wenst deel te nemen
- Het e-mailadres waarmee we je kunnen contacteren
- Je beroep en/of studieniveau

Wacht hier niet te lang mee, want het is mogelijk dat we een selectie moeten maken van alle aanmeldingen.

Leeskring Zwaargewichten van de Filosofie
De dit jaar voor de tweede keer georganiseerde Leeskring Zwaargewichten van de Filosofie zal maar een zeer beperkt aantal deelnemers toelaten. Voorwaarde voor toelating is: eenjarige deelname aan de Leeskring Nieuwe en Oude Klassiekers van de Filosofie of éénjarige studie filosofie. Dit jaar worden de drie Kritieken van Immanuel Kant grotendeels gelezen en met commentaar voorzien door Fernando Suárez Müller. Ook voor deze leeskring geldt bovenstaande aanmeldingsprocedure. De bijeenkomsten vinden doorgaans op de eerste donderdagavond van de maand plaats (m.u.v. 10 november, 6 december en 10 januari). De bijdrage is €110,- per jaar.Locatie UvH
Datum 3-11-2016