Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Opening Academisch Jaar 2014-2015 met Trudy Dehue

Maandagmiddag 1 september 2014 opent rector Gerty Lensvelt het nieuwe academische jaar tijdens een feestelijke bijeenkomst in Ottone. Gastspreker is prof.dr. Trudy Dehue, hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is uitgenodigd door Evelien Tonkens, de nieuwe UvH-hoogleraar Burgerschap en Humanisering van Instituties en Organisaties.

Trudy Dehue publiceerde onlangs het boek Betere mensen. Over gezondheid als keuze en koopwaar. Daarin komen verschillende thema’s aan bod die ook een belangrijke rol spelen in het werk van Evelien Tonkens. Betere mensen onderzoekt de opmerkelijke toename van het aantal mensen met een psychiatrische diagnose en concludeert dat er een nog sterker stigma op afwijken dan op stoornissen ligt, omdat anders ook niet zoveel afwijkingen een stoornis hoefden te heten.

Net zoals Tonkens zoekt Dehue de oplossing voor maatschappelijke problemen niet in verdere pogingen tot aansturen van het individu, maar in de humanisering van instituties en organisaties. Daarbij legt zij de nadruk op de wetenschappelijke sector. Ze houdt een pleidooi voor het behoud van variatie in soorten wetenschap omwille van het behoud van variatie in soorten mensen.

Trudy Dehue (1951) werkte met een hbo-diploma in de kinder- en jeugdpsychiatrie, studeerde vervolgens af in de psychologie (1983) en de filosofie (1985) en werd in 1995 hoogleraar. Ze schreef ook het spraakmakende boek De depressie-epidemie. Over de plicht het lot in eigen hand te nemen (Amsterdam: Uitgeverij Augustus, 2008). Daarin onderzoekt ze de veranderende betekenis van het begrip 'depressie' en de individuele zowel als maatschappelijke consequenties daarvan.

Na de lezing van Dehue spreken UvH-docent drs. Ruud Meij en promovendus Thomas Kampen (MA) een column uit. Prof.dr. Joep Dohmen houdt een slotwoord.

Volksopera Ondiep verzorgt de muzikale intermezzi.

U HOEFT ZICH NIET AAN TE MELDEN VOOR DE OPENING VAN HET ACADEMISCH JAAR

Programma Ottone (Kromme Nieuwegracht 62)
15.10 uur Ontvangst met koffie en thee in Ottone
15.30 uur Cortège en aanvang programma
                   Openingsrede prof.dr. Gerty Lensvelt, rector
15.45 uur Lezing prof.dr. Trudy Dehue
16.10 uur Muzikaal intermezzo
16.20 uur Columns drs. Ruud Meij en Thomas Kampen (MA)
16.40 uur Muzikaal intermezzo
16.50 uur Slotwoord Joep Dohmen
17.00 uur Afsluiting

Aansluitend receptie in de tuin van het gebouw van de UvH, Kromme Nieuwegracht 29.


Contactpersoon Yvette Nelen/Esther de Man
Locatie Ottone, Kromme Nieuwegracht 62, 3512 HL Utrecht
Datum 1-9-2014
Openingstijden 15.30 uur (vanaf 15.10 uur ontvangst in Ottone) - 17.00 uur met afsluitend een receptie in de tuin van ons gebouw aan de Kromme Nieuwegracht 29.
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met de receptie (030 2390100)