Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Vincent de Waal

Op maandag 29 september om 10.30 uur verdedigt Vincent de Waal zijn proefschrift: De vooruitgeschoven middenvelder: De innovatiekracht van middenmanagers van welzijnsorganisaties met het oog op actief burgerschap.

Sociaal beleid is in toenemende mate lokaal sociaal beleid. Daarbij verwacht men van burgers een grotere rol in hun directe woon- en leefomgeving. De noodzaak van burgerinzet staat nu meer centraal: mensen dienen meer hun verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen welbevinden en dat van kwetsbare medeburgers. Lokale organisaties trachten zich te ontwikkelen van aanbieders van diensten naar sociale ondernemingen die burgers op dit terrein faciliteren. Ze hebben nu vooral de taak mensen zo goed mogelijk te ondersteunen en te stimuleren tot zelfwerkzaamheid. Voor teams van sociale professionals is dit uitgangspunt van ‘actief burgerschap’ leidend geworden. Van hen wordt een andere rol verlangd en de inzet van (deels) nieuwe kwaliteiten.

In ‘De vooruitgeschoven middenvelder’ staan de middenmanagers (teamleiders) van welzijnsorganisaties centraal. Zij zijn de afgelopen jaren direct en actief betrokken geweest bij deze omslag in hun sector. In deze studie is onderzocht hoe ze hier tegenover staan en op welke wijze ze hieraan hebben bijgedragen. De inrichting van de lokale sociale sector is aan diverse veranderingen onderhevig en heeft gevolgen voor de positie van deze middenmanagers en hun teams. Deze studie geeft antwoord op de vraag welke rol er voor middenmanagers in de toekomst is weggelegd. Hun bijdrage aan lokale innovatieprocessen en aan de sociaalpedagogische opdracht van sociale professionals wordt vanuit theorie en empirie nader verkend.


Meer info: Het boek verschijnt op 29 september, en is te bestellen bij Boom Lemma UitgeversContactpersoon Dorothé van Driel
Locatie Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Datum 29-9-2014
Openingstijden Aanvang 10.30 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja