Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Alumnidag

Vrijdag 31 mei 2013 is de volgende alumnidag op de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.
We hopen dat dit een dag wordt voor alle alumni vol inhoudelijke inspiratie, reünie-gevoel en onderlinge uitwisseling.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

9.30 Inloop
10.00 Welkom door alumnicoördinator Lotte Huijing
Lezing Anja Machielse over Moderne kwetsbaarheid
Kwetsbaarheid is van alle tijden, maar in de huidige samenleving heeft kwetsbaarheid een nieuwe dimensie gekregen, die betrekking heeft op iemands mogelijkheden om deel te nemen aan sociale verbanden. Wanneer mensen over onvoldoende sociale competenties beschikken om een netwerk op te bouwen van familie en vrienden op wie ze in tijden van nood een beroep kunnen doen, zijn ze kwetsbaar. Anja Machielse beschouwt deze moderne vorm van kwetsbaarheid tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen die ingrijpende gevolgen hebben gehad voor de sociale omgeving waarin mensen hun leven leiden; zowel in het publieke domein als in de private sfeer. Wat betekent het als mensen over onvoldoende sociale competenties beschikken? Wat zegt dit over hun kansen in de samenleving? En wat vraag het van burgers in termen van sociaal burgerschap?

Anja Machielse is filosoof en sociaal wetenschapper. Zij is universitair hoofddocent bij de Universiteit voor Humanistiek en portefeuillehouder onderzoek bij het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI).

11.30 Pauze
11.45 Nieuwsrubriek over alles wat er speelt op en rond de UvH en haar alumni
12.15 Lunch
13.45 Workshopronde 1
1A: Zingeving na de missie door Erwin Kamp
1B: Filosoferen met kinderen door Alexandra Bronsveld
1C: Je wereld in zicht door Ilse Vooren
14.45 Pauze
15.15 Workshopronde 2
2A: Humanistiek en het belang van improviseren door Jos Terlingen en Freek Zwanenberg
2B: Zelfstandig ondernemen als humanisticus door Simone Nijboer
2C: GPS-wandelroute Sporen van slavernij
16.15 Borrel

Deze dag is gratis toegankelijk.

Wel deelname en voorkeur voor workshops doorgeven via uvna@uvh.nl.

Aanmelden kan tot 17 mei.

In verband met de catering vragen we je dringend om je tijdig af te melden als je verhinderd bent.
Mocht je nog je adreswijziging willen doorgeven dan kan dit ook via dit e-mailadres.Contactpersoon Lotte Huijing
Locatie UvH
Datum 31-5-2013
Openingstijden 09.30 - 17.30 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja