Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Afscheidssymposium Ruud Meij 'De gerechtigheid dienen'

Deze vrijdag nemen we afscheid van filosoof en docent Ruud Meij met een symposium dat als titel heeft:

‘De gerechtigheid dienen’

Over mensenrechten, empirische ethiek en lerende organisaties 


Meld je aan

Programma

13:30 Inloop en koffie

14:00 Welkom en opening door Thomas Kampen

14:00 Lezing Ruud Meij: De gerechtigheid dienen.

14:45 Reflecties en commentaren:

  • Harry Kunneman (Emeritus-hoogleraar en voormalige rector van de Universiteit voor Humanistiek, initiatiefnemer en eindredacteur van Waardenwerk)
  • Frans Gereadts (Filosoof en medeoprichter van Governance & Integrity International)
  • Femmianne Breedewold, Simon van der Weele (Universiteit hoofddocent en promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek. Verbonden aan de leerstoelgroep ‘Burgerschap en humanisering van de publieke sector. Medeoprichters van de werkgroep empirische ethiek.)
15.50 De gerechtigheid dienen. Een rondetafelgesprek
Een dialoog met studenten uit de bachelor B3 2020-2021 en de master ‘servant of justice’ 2020-2021, en hun opdrachtgevers, en een van mijn opdrachtgevers: hoe kan de opleiding tot dienaar van gerechtigheid er uit zien?16:30 Slotreflectie door Ruud Meij: een universiteit voor gerechtigheid
16:45 Afsluiting door Evelien Tonkens
17:00 Receptie
17:30 Salut: een muzikale improvisatie van studenten en Ruud Meij.
18:00 Einde

Toelichting

De roep om 'menselijke maat' geeft stem aan een diepgevoeld verlangen aan herbronning van onze sociale rechtstaat. ‘Waardig en zinvol leven in een zorgzame en rechtvaardige samenleving’ – het devies van de Universiteit van Humanistiek – geeft in onderzoek en onderwijs vorm aan dit verlangen naar saamhorigheid en gerechtigheid. Ruud Meij heeft daar twee decennia een bijzondere bijdrage aan geleverd. Op de Dag van de Mensenrechten willen we, bij het afscheid van Ruud Meij van de Universiteit van Humanistiek, onder de titel ‘De gerechtigheid dienen. Over mensenrechten, empirische ethiek, en lerende organisaties’ stil staan bij deze bijdrage. 


In het eerste deel van het symposium neemt Ruud Meij ons mee in de zoektocht wat ‘gerechtigheid dienen’ in onderzoek en beroep van ons vraagt. Gerechtigheid is een groot woord dat met een kleine vragen begint. ‘Moet ik mijn laten vaccineren tegen corona of niet?’, ‘Mag ik in de zorg met patiënten werken als ik niet gevaccineerd ben?’ Dergelijke twijfels delen een gemeenschappelijke vraag: ‘Wat is in deze omstandigheid het moreel juiste om te doen?’


Door stil te staan bij deze vraag verkent Meij het woord gerechtigheid als vertrekpunt van morele leerprocessen in onze samenleving. Meij laat zien dat mensenrechten de wereldhistorische uitkomst zijn van dit morele leerproces van de mensheid die dit morele leerproces voortdurend opstuwt, verdiept en verfijnt. Het gevolg is een explosie van rechten die om bescherming vragen. Dat leidt tot een ongekende morele verontrusting die kenmerkend is voor onze moderne samenleving. Immers, hoe meer rechten, hoe meer je er kunt schenden.

Empirische ethiek is het antwoord op deze morele verontrusting. Empirische ethiek is kwalitatief moreel onderzoek dat leidt naar gegronde, gezaghebbende en moreel richtinggevende kennis – ook wel moresprudentie genoemd – voor professionals, organisaties en de samenleving. Lerende organisaties – de laatste jaren veelal zorgorganisaties – zijn het werkterrein waar dit empirisch ethisch onderzoek van Meij zich afspeelt. Ruud Meij biedt een inkijkje in dit door gerechtigheid gerichte onderzoek en hoe dit bij kan dragen aan een zorgzame en rechtvaardige samenleving. 


Hoe word je ‘dienaar van gerechtigheid’?
Het tweede deel van het symposium is een rondetafelgesprek gewijd aan het onderwijs van Ruud Meij en collega’s aan de Universiteit voor Humanistiek. In dit onderwijs doen studenten onderzoek in gastorganisaties die daarvoor hun deuren openstellen. In dit rondetafelgesprek onderzoeken we met studenten, docenten en een gastorganisatie wat dit onderwijs hen heeft gebracht. Wat betekende het voor de humanistieke vorming van studenten? Wat voegde het toe aan gastorganisaties? En, uiteindelijk, hoe word je een humanistieke academicus en professional die geschikt is om de gerechtigheid te dienen?Contactpersoon Linde Wouters
Locatie Online
E-mail afscheidruud@uvh.nl
Datum 10-12-2021
Openingstijden 13:30 inloop, 14:00 start