Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Afscheidscollege prof. dr. Peter Derkx

Op vrijdagmiddag 30 juni 2017 geeft Peter Derkx zijn afscheidscollege als hoogleraar Humanisme en Levensbeschouwing aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH), de leerstoel die hij sinds 2003 heeft bekleed.

Daarvóór was Peter, vanaf de oprichting van de UvH in 1989, universitair hoofddocent Historische Humanistiek. Sinds hij in 1977 in dienst trad als docent Ethiek bij de voorloper van de UvH, het Humanistisch Opleidingsinstituut (HOI), heeft Peter zo’n veertig jaar gewerkt voor UvH en HOI. Hij heeft veel betekend voor deze humanistische opleidingen, en leverde een grote bijdrage aan het humanisme in Nederland en daarbuiten.

Het afscheidscollege van Peter Derkx is getiteld:
Het blijft mensenwerk. Een humanistische visie op spirituele dimensies van goed ouder worden

Hoogleraren en emeriti worden uitgenodigd deel te nemen aan het cortège, bij voorkeur in de toga van hun eigen universiteit. Zij worden verzocht uiterlijk om 16.00 uur in de togakamer (1.7) van het Academiegebouw te zijn.


Contactpersoon Antoinette de Bruin (a.debruin@uvh.nl)
Locatie Aula in het Academiegebouw Utrecht, Domplein 29, Utrecht
Datum 30-6-2017
Openingstijden Aanvang stipt om 16.15 uur. Graag 10 minuten van tevoren aanwezig zijn.
Na afloop is er een receptie in de Senaatszaal.
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja.