Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Aandachtig Organiseren

In deze vierdaagse masterclasses zijn aandacht, verbeelding en dialoog de kernwoorden. In de bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan de problemen die u tegenkomt in uw organisatie. In de masterclasses gaat u gezamenlijk op zoek naar verbeeldingsvolle manieren om met deze problemen om te gaan. Er wordt gewerkt met visuele beelden en kunst om uw 'ogen te openen'. Door middel van de dialogische manier onderzoekt u opgedane inzichten. De cursus is een exploratie waarbij u al uw zintuigen inzet om te verkennen wat goed organiseren is, voor u in uw werksituatie.
U gaat naar huis met de benodigde inzichten en ervaringen om de kunst van de dialoog toe te passen in uw eigen complexe organisatievraagstukken.


Werkwijze
Elke masterclass bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste gedeelte komt de theoretische verdieping rond de kernwoorden van deze cursus aan bod. Na een gezellige gezamenlijke maaltijd gaat u in het trainingsgedeelte aan de slag met dialogische methoden. In beide delen is er ruim aandacht voor uw vragen vanuit de praktijk.
Elke bijeenkomst eindigt met een opdracht die u in uw eigen werksituatie kunt uitvoeren. Dit levert input op voor de volgende bijeenkomst.

Resultaat
Aan het einde van ons programma heeft u aandachtig stilgestaan bij een aantal complexe vraagstukken in uw werksituatie. U heeft geoefend met verbeeldingsvolle en dialogische methoden. Dit levert u meer vertrouwen en handvatten op om uw leidinggevende kwaliteiten in te zetten in nieuwe situaties, gericht op een open, positieve en creatieve werksfeer.

Voor wie is dit programma bestemd?
Voor leidinggevenden, bestuurders, managers, afdelingsleiders, professionals en organisatieadviseurs.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij:
een aantal jaren werkervaring hebben;
een academisch niveau van denken en werken hebben;
open staan voor interactieve bijeenkomsten rondom eigen werksituaties;
een aantal opdrachten uitvoeren in concrete werksituaties en daarover communiceren.


Meer informatie? 

Voor meer informatie over het programma kunt u een kijkje nemen op de website van het praktijkcentrum Zingeving & Professie Contactpersoon Maya Swaans
Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht
Website http://www.uvh.nl/zingevingenprofessie/voor-professionals/trainingen-en-cursussen/aandachtig-organiseren/aandachtig-organiseren
Datum 29-10-2015
Openingstijden 15.30 - 19.30
Toegankelijkheid mensen met een beperking Yes
Toegangsprijzen € 1575,-