Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

25e Dies Natalis met eredoctoraten voor Nobelprijswinnaar Amartya Sen, Carol Ryff en Joan Tronto

HELAAS, we hebben het maximum aantal aanmeldingen bereikt.


Woensdag 29 januari 2014 viert de Universiteit voor Humanistiek haar vijfde lustrum met de Dies Natalis A meaningful life in a just society. Tijdens deze plechtigheid worden eredoctoraten uitgereikt aan drie gerenommeerde wetenschappers, die ieder een grote inspiratiebron zijn voor het onderzoek en onderwijs van de universiteit: Nobelprijswinnaar prof. dr. Amartya Sen, prof.dr. Carol Ryff en prof.dr. Joan Tronto.Prof.dr. Amartya Sen is hoogleraar filosofie en economie aan Harvard University. In 1998 kreeg hij de Nobelprijs voor Economie en van 1998 tot 2004 was hij Master of Trinity College in Cambridge. Hij is een veelzijdig academicus en invloedrijk denker. Een veelgebruikte benadering van hem is de zogenaamde Capability approach, een filosofisch model om over vrijheid en gelijkheid na te denken. Ook stond hij aan de wieg van een van de belangrijkste alternatieve welvaartsmetingen, de Human Development Index van de Verenigde Naties. Sen schreef onder andere Development as Freedom, Rationality and Freedom, The Argumentative Indian, Identity and Violence. In 2009 verscheen van zijn hand het alom geprezen The idea of Justice, dat dit jaar in Nederland is uitgegeven met de titel Het idee van rechtvaardigheid.


Psychologe prof.dr. Carol Ryff is hoogleraar aan de University of Wisconsin en directeur van het Institute on Aging, waar ze onder meer het onderzoeksproject MIDUS coördineert, een longitudinale studie naar ouder worden. In deze studie wordt zowel gekeken naar sociale, als psychologische, gedragsmatige en biologische factoren, die een rol spelen in het ouder worden. Ryff ontwikkelde een eigen concept van welzijn (well-being), dat ook gebruikt wordt in theorievorming over zingeving. Haar theorie speelt vaak een rol in multidisciplinair onderzoek naar thema’s als welzijn, gezondheid, weerbaarheid en goed ouder worden.
 

Prof.dr. Joan Tronto, werkzaam aan de vakgroep politicologie van de Universiteit van Minnesota, schreef in 1993 het invloedrijke Moral Boundaries. Ze is vooral bekend vanwege haar theorie van de zorgethiek, waarin ze een aantal tekorten blootlegt  van de algemene ethische theorie. Haar interdisciplinaire concept van zorg is vooral ook een politiek concept. Zorg is volgens Tronto de ethische kern van democratie: het construeren van samenleven, waarbij mensen altijd zorg-gever en zorg-ontvanger zijn.


Sinds haar oprichting in 1989 houdt de Universiteit voor Humanistiek zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar sociale, ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken. Ook zet zij zich in voor de praktische toepassing van de ontwikkelde kennis en de opleiding van creatieve en kritische professionals. Hiermee geeft ze invulling aan haar missie om met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs vanuit een humanistische visie bij te dragen aan een humane samenleving en een zinvol bestaan voor ieder mens. Sociale verantwoordelijkheid en individuele autonomie gaan daarbij hand in hand. De Universiteit voor Humanistiek is dan ook zeer verheugd dat zij op haar 25e verjaardag eredoctoraten mag uitreiken aan deze drie wetenschappers die zowel in theorie als in praktijk een indrukwekkende bijdrage hebben geleverd aan de menswetenschappen in het algemeen, en de missie van de humanistiek in het bijzonder. 

Programma

Academy Building, Utrecht University, Domplein 29, 3512 JE, Utrecht


14.30  uur Ontvangst met koffie en thee
15.00  uur Welkom door prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders, Rector Magnificus
Toespraak van Boris van der Ham, voorzitter Humanistisch Verbond
Toespraak van bachelorstudente Danique Kannekens, Studievereniging Humanistiek
Uitreiking van Leo Polak Scriptieprijs
Muziek
Uitreiking eredoctoraten aan prof.dr. Carol Ryff en prof.dr. Joan Tronto, en dankwoord 
Muziek
Uitreiking eredoctoraat aan prof.dr. Amartya Sen en lezing van prof.dr. Sen
17.00 uur Receptie

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk. Op dit moment hebben we het maximum aantal bereikt.


Ter ere van de eredoctoraten van Carol Ryff en Joan Tronto organiseert de Universiteit voor Humanistiek het internationale congres A meaningful life in a just society, Investigating Well-Being and Democratic Caring, op 30 en 31 januari 2014. Zie: www.uvh.nl/anniversaryconference

Woensdag 29 januari 2014 viert de Universiteit voor Humanistiek haar vijfde lustrum met de Dies Natalis 'A meaningful life in a just society'. Tijdens deze plechtigheid worden eredoctoraten uitgereikt aan drie gerenommeerde wetenschappers, die ieder een grote inspiratiebron zijn voor het onderzoek en onderwijs van de universiteit: Nobelprijswinnaar prof. dr. Amartya Sen, prof.dr. Carol Ryff en prof.dr. Joan Tronto.