Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Bestuursorganen

College van bestuur

Het college van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan en bestaat uit twee leden, waaronder de rector, die tevens voorzitter is. Zij worden door de raad van toezicht benoemd nadat de universiteitsraad is gehoord.
Rector en voorzitter is prof. dr. Joke van Saane. Paul Logtens is het andere lid van het college van bestuur.

Bestuurssecretaresse van het CvB is Anja Reterink: a.reterink@uvh.nl

Raad van toezicht

De raad van toezicht is het, bij wet voorgeschreven, toezichthoudend orgaan van de Universiteit voor Humanistiek. Het college van bestuur behoeft onder andere goedkeuring van de raad voor het strategisch plan, het jaarverslag en de jaarrekening. Het college houdt de raad op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.


Leden

prof. dr. E. (Elmer) Sterken (voorzitter)

prof. dr. L.W. (Lodi) Nauta (vicevoorzitter/voorzitter remuneratiecommissie)

drs. A. Biemans RC (voorzitter auditcommissie)

 

Ambtelijk secretaris: Peter Ubachs, p.ubachs@uvh.nl

Universiteitsraad

De universiteitsraad (UR) is de centrale medezeggenschapsraad en komt op voor de belangen van studenten en medewerkers. De universiteitsraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht. De leden worden gekozen.


Personeelsgeleding per 1 september 2023

Pieter Dronkers (voorzitter)

Pien Bos (vicevoorzitter)

Obiozo Ukpabi


Studentengeleding

Yannick Brito Alves 

Zoë van Woerkens


Ambtelijk secretaris (geen lid): Heleen Hubers, mail: h.hubers@uvh.nl)

Organogram

Download PDF fileeen organogram, zoals opgenomen in ons jaarverslag.